Deurne/Venray

Na-lezing, handige tips en informatie van de lezingen van 2023 op een rij.

Ongetwijfeld herken je het wel. Tijdens een lezing wordt een website genoemd en je neemt je voor om die thuis na te kijken. Of na een tijdje denkt je: “Hoe zat dat ook weer met die lezing laatst?”. Meestal kun je het dan niet meer in je geheugen terugvinden, we hebben ook zoveel aan ons hoofd. Daarom op deze pagina de informatie over de lezingen op een rij. Overzichtelijk bij elkaar.
 

Lezing 11 januari 2023

Lezing Jos Swanenberg “Wezen en waarde van het dialect”, aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst

Op woensdag 11 januari, voorafgaande aan de nieuwjaarsbijeenkomst, nam Deurnenaar Jos Swanenberg ons mee in een boeiende lezing over “Wezen en waarde van het dialect”.
Jos Swanenberg is werkzaam bij het Meertens Instituut en als hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor was hij samensteller van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over taal, cultuur en identiteit.
De lezing begon met een gedachtegang over het wezen en de waarde van het dialect. Daarbij ginhg Jos in op enkele algemene verschillen en overeenkomsten tussen taal en dialect, en vervolgens op het Nederlandse dialectlandschap met bijzondere aandacht voor de dialecten in het zuiden van het land. Aan de hand van informatieve kaartje sliet hij zien waar de dialectgrenzen liggen en benoemde welke oorzaken (landschap, politiek) daar aan ten grondslag ligt.
Al meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven worden bedreigd. Al die tijd waarschuwt men al voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decennia. Ook daaraan besteedde Jos aandacht in de informatieve lezing.

Heel informatief is ook de website van het Meertensinstituut: https://meertens.knaw.nl/

Na de lezing nodigde het bestuur de aanwezigen uit om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar 2023.
 

Lezing 8 februari 2023

Lezing Noël van Mierlo ‘Verbinding Mens, Natuur & Architectuur’.

Op woensdag 8 februari 2023 verzorgde tuinarchitect Noël van Mierlo een lezing bij Groei & Bloei afdeling Deurne Venray met het thema “Verbinding Mens, Natuur & Architectuur”.

Van Mierlo Tuinen is een specialist in luxe natuurtuinen. Het ontwerpbureau uit Deurne creëert avontuurlijke, groene buitenruimtes waar je als mens in verbinding staat met natuur en architectuur. Het bureau heeft al veel prijzen gewonnen. Zo ontving hij als eerste Nederlandse tuinarchitect in Engeland de Best International Garden- prijs voor zijn Japanse watertuin (zie foto).
Noël van Mierlo nam ons in zijn lezing mee op zijn kijk op natuur, de waarde van wabi-sabi en de hedendaagse Nederlandse tuinen. Hierna vertelde hij over zijn persoonlijke reis en liet hij aan de hand van veel foto’s en films zien hoe hij de natuur omarmt in zijn werk. Een uiterst boeiende lezing die duidelijk maakte hoe hij in zijn ontwerpen de mens, de natuur en de architectuur verbindt. Hieronder nog wat beelden uit de lezing.

Als je meer wilt lezen en zien, op zijn website staat veel info.
 

Lezing 8 maart 2023

Lezing ‘Dieren in en rondom de vijver’ door Jan Kersten.

Op woensdag 8 maart deelde Jan Kersten met ons zijn ervaringen met dieren in en rondom de vijver.
In Ommel heeft Jan in zijn tuin al werkend veel geleerd over het aanleggen en onderhouden van vijvers. Hij is enthousiast over de vele libellen, salamanders en kikkers die zijn vijvers aantrekken. En dat hoeven zeker niet grote vijvers te zijn. Ook een vijver met een klein oppervalk biedt al snel leefruimte aan allerlei soorten insecten en amfibieën en krijgt vaak bezoek van kleine zoogdieren.
Jan heeft het leven in en rondom de vijver in zijn tuin vastgelegd op mooie foto’s en hij liet ons er 8 maart in een boeiende en heel persoonlijke lezing van meegenieten.

Lezing 12 april 2023

Lezing ‘Onze tuin, ons paradijs’ door Anita Nijssen

Op woensdag 12 april 2023 kwam voormalig varkenshouder Anita Nijssen vertellen over haar nieuwe passie ‘Onze tuin, ons paradijs’. In een uiterst boeiende lezing (haar eerste lezing!) vertelde ze vol bevlogenheid en humor over de transformatie van een varkensbedrijf tot een schitterende tuin.
In 1997 kwam door de varkenspest een einde aan het varkensbedrijf van Anita Nijssen en haar man in Someren. Zij gingen elders aan de slag bij een boomkwekerij en in de tuinbouw. Anita leerde tuinieren en na de sloop van de stallen in 2003 heeft ze haar grote tuin van 8000 m2 helemaal zelf ontworpen en aangelegd. Het is een prachtige tuin geworden, een paradijs, waarin werken met de natuur vanzelfsprekend is.
Heel mooi om te zien en te horen hoe twee gepassioneerde mensen geen uitdaging uit de weg gingen (en gaan) en op een duurzame manier een tuin gerealiseerd hebben.

Het televisieprogramma “BinnensteBuiten” gaf op 15 november 2021 aandacht aan deze bijzondere tuin. Prachtige herfstkleuren in tuin Someren | BinnensteBuiten (kro-ncrv.nl)

De website www.ons-paradijs.nl
 

Lezing 10 mei 2023

Lezing ‘Meer vogels in en om de tuin’ door Koos Dansen

Bijna iedereen vindt het leuk om vogels in zijn of haar tuin te zien en te horen, maar welke kunnen we verwachten en wat kunnen we doen om ze te lokken en uit te nodigen?
Zo spelen de aanwezigheid van bomen, besdragende struiken, beschutting zoals een met klimop begroeide schutting of schuurtje, water in de vorm van een vijver(tje), nestkasten en een gevulde voertafel of vetbollen een rol. In een gemiddelde tuin zijn 10 tot wel 25 en in een grotere bos- of landgoedtuin wel 30 tot 60 vogelsoorten haalbaar. En wie mussen, mezen en merels aantrekt met voer, lokt ook de sperwer die op zijn beurt van zangvogels leeft.
In een leuke lezing liet Koos Dansen ons kennis maken met vogels (maar ook verschillende andere dieren en planten) in zijn omgeving. Te beginnen in zijn tuin in Arnhem om vervolgens uit te zwermen over de mooie omgeving van Arnhem, zowel het rivierengebied als de bosrijke omgeving tot aan de Veluwe.
Koos Dansen was voorlichter en redacteur bij Geldersch Landschap & Kasteelen. Nu geniet hij van zijn tuin en de natuur dichtbij, fotografeert vogels in en om zijn stadstuin en vanuit een boshut met drink- en voerplek. Hij geeft regelmatig natuurlezingen.

Lezing 13 september 2023

Lezing The Dutch Wave, tuinieren in de geest van tuinarchitect Piet Oudolf, door Hub Driessen

Ons oud-bestuurslid Hub Driessen verzorgde op 13 september een lezing over tuinarchitectuur en in het bijzonder het werk en de natuurlijke werkwijze van Piet Oudolf.

In deze lezing ging hij, na een heel kort historisch overzicht, in op het ontstaan van de Dutch Wave en haar Nederlandse deelnemers. Meer uitgebreid vertelde hij over Piet Oudolf, zijn werken en werkwijze. In de jaren 70 van de vorige eeuw vormde zich wereldwijd een groep tuinarchitecten, hoveniers en plantenkwekers die van het pompeuze af wilde en weer tuinen wilde aanleggen zoals de natuur zelf dat bedoeld had. Deze groep noemde zich Perennial Perspectives. In deze groep zaten een paar Nederlandse idealisten die een zodanige invloed op de groep hadden dat zij de naam Dutch Wave kregen. De bekendste en wereldwijd als een van de grootste tuinarchitecten van deze tijd gezien is Piet Oudolf.
Na de pauze besprak hij, aan de hand van een plantenlijst, de planten die Piet Oudolf veel gebruikt voor zijn ontwerpen.
Een heel boeiende lezing, vooral ook door de grote plantenkennis van Hub Driessen én door zijn bevlogen manier van vertellen. De volle zaal heeft een avond lang genoten!

Hub Driessen gaf nog een aantal interessante adressen van kwekerijen:

De Hessenhof, Ede
Coen Jansen, Dalfsen
De Border, Delden
In Goede Aarde, Biervliet
Marcel de Wagt, Ven-Zelderheide (Gennep)
Brian Kabbes, Suameer
De Kleine Oase, Weert
Martin Janssen, Lottum
 

Lezing 11 oktober 2023

Lezing ‘Paddenstoelen’ door Gerard Compiet

Woensdagavond 11 oktober 2023 verzorgde Gerard Compiet een lezing over paddenstoelen.
Paddenstoelen hebben een belangrijke rol in ons ecosysteem. Voor veel planten en dieren is het een belangrijke voedselbron. Er zijn zeer veel soorten: eetbaar, giftig, geneeskrachtig en in gebruik als drug. Ze zijn er in vele kleuren en verschijningsvormen. Gerard Compiet neemt ons mee in deze wondere wereld.
In een boeiende lezing, met veel fraaie afbeeldingen, liet Gerard Compiet ons kennis maken met de wondere wereld achter de paddenstoelen, de groeiwijze en de verschillende verschijningsvormen.

Gerard heeft ruim veertig jaar in het onderwijs gewerkt en daarnaast was en is alles wat met de natuur te maken heeft zijn grote passie. Deze belangstelling voor de natuur is ontstaan in zijn jeugd. Hij groeide op in het mooie dal van de Astense Aa.
Gerard is lid van IVN-Asten-Someren, Het Brabants Landschap en van landelijke natuurorganisaties als Vogelbescherming en de Nederlandse Mycologische Vereniging. Hij geeft al jarenlang lezingen en cursussen in het bijzonder over vogels, insecten en paddenstoelen.
Natuurverhalen en - gedichten van zijn hand verschijnen regelmatig in regionale bladen en tijdschriften van natuurverenigingen.

Lezing 8 november 2023

Lezing ‘Besdragende planten’ door Frans van der Graaf

Woensdagavond 8 november 2023 verzorgde Frans van der Graaf een boeiende lezing over besdragende planten.
We kennen allemaal wel wat planten waar in het najaar bessen aan groeien. Hele bekende zijn natuurlijk Hulst, Vlierbes, Skimmia en Vuurdoorn. Maar er is meer! Volgens Frans van der Graaf maken we in onze tuinen nog vaak te weinig gebruik van besdragende planten. Doordat er na de bloei dikwijls prachtige bessen aan de plant verschijnen met een groot verloop in kleur van groen, geel, oranje, rood naar paarsblauw, zwart of wit kunnen we het tuinseizoen tot ver in het najaar verlengen.
Bij sommige planten blijven de bessen zelfs de hele winter aan de plant hangen. Pas als de plant in het voorjaar uit gaat lopen vallen de bessen eraf of worden door de vogels opgegeten.

Er passeerde tijdens de lezing een hele verzameling planten met bessen de revue. De ene meer bekend dan de ander, maar stuk voor stuk de moeite waard in de tuin. Op een interactieve manier betrok Frans van der Graaf de zaal bij het ontdekken van al die besdragende planten. Door steeds zowel de bloeiwijze (met de vraag aan de zaal welke plant dat was) als ook daarna de bessen te laten zien, werd het ene heel levendige avond!

Frans van der Graaf is 40 jaar lid van Groei & Bloei bij de afdeling Alblasserwaard en was tevens jarenlang bestuurslid. Hij werkte op een vasteplantenkwekerij en was brandweerman. Na zijn pensionering werd hij samen met zijn vrouw eigenaar van een nieuwe tuin in Brabant. Vanaf 2020 hebben ze deze tuin hersteld en vernieuwd. Hun tuin “De Wildert” in Oud-Gastel is van april tot september maandelijks te bezoeken, zie ook www.de-wildert.nl