Deurne/Venray

Na-lezing, handige tips en informatie van de lezingen van 2023 op een rij.

Ongetwijfeld herken je het wel. Tijdens een lezing wordt een website genoemd en je neemt je voor om die thuis na te kijken. Of na een tijdje denkt je: “Hoe zat dat ook weer met die lezing laatst?”. Meestal kun je het dan niet meer in je geheugen terugvinden, we hebben ook zoveel aan ons hoofd. Daarom op deze pagina de informatie over de lezingen op een rij. Overzichtelijk bij elkaar.
 

Lezing 11 januari 2023

Lezing Jos Swanenberg “Wezen en waarde van het dialect”, aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst

Op woensdag 11 januari, voorafgaande aan de nieuwjaarsbijeenkomst, nam Deurnenaar Jos Swanenberg ons mee in een boeiende lezing over “Wezen en waarde van het dialect”.
Jos Swanenberg is werkzaam bij het Meertens Instituut en als hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor was hij samensteller van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over taal, cultuur en identiteit.
De lezing begon met een gedachtegang over het wezen en de waarde van het dialect. Daarbij ginhg Jos in op enkele algemene verschillen en overeenkomsten tussen taal en dialect, en vervolgens op het Nederlandse dialectlandschap met bijzondere aandacht voor de dialecten in het zuiden van het land. Aan de hand van informatieve kaartje sliet hij zien waar de dialectgrenzen liggen en benoemde welke oorzaken (landschap, politiek) daar aan ten grondslag ligt.
Al meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven worden bedreigd. Al die tijd waarschuwt men al voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decennia. Ook daaraan besteedde Jos aandacht in de informatieve lezing.

Heel informatief is ook de website van het Meertensinstituut: https://meertens.knaw.nl/

Na de lezing nodigde het bestuur de aanwezigen uit om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar 2023.