Deurne/Venray

Na-lezing, handige tips en informatie van de lezingen van 2019 op een rij.

Ongetwijfeld herken je het wel. Tijdens een lezing wordt een website genoemd en je neemt je voor om die thuis na te kijken. Of na een tijdje denkt je: “Hoe zat dat ook weer met die lezing laatst?”. Meestal kun je het dan niet meer in je geheugen terugvinden, we hebben ook zoveel aan ons hoofd. Daarom op deze pagina de informatie over de lezingen op een rij. Overzichtelijk bij elkaar.

Lezing 9 januari 2019

Lezing ‘De schoonheid van de planten vóór en na de bloei’ door Marcel de Wagt, aansluitend Nieuwjaarsborrel

In januari begonnen we met een gezellige ledenavond: eerst een lezing en aansluitend onze traditionele aangeklede Nieuwjaarsborrel. 
Kweker Marcel de Wagt hield zijn lezing over “De schoonheid van de planten vóór en na de bloei”. Hij sprak uiteraard uit eigen ervaring; in zijn kleinschalige kwekerij worden ruim 800 niet alledaagse planten op een natuurlijke en ambachtelijke wijze gekweekt. Respect voor de natuur staat daarbij bovenaan. Hij heeft zijn sortiment op specifieke planteneigenschappen samengesteld, zodat hij voor vrijwel de meest uiteenlopende tuinen of potten planten kan adviseren. 
In een boeiende lezing liet hij de schoonheid van tuinplanten zien, juist in de (lange) periode vóór en ná de bloei. We zijn gewend om planten alleen te selecteren op de bloemkleur, maar zeker in de periode ervoor en erna is er ook veel te genieten.
De kleinschalige kwekerij ligt aan de rand van het Noord-Limburgse dorp Ven-Zelderheide (gemeente Gennep), op een kleine drie kwartier rijden van Deurne.

We raden iedereen aan eens een kijkje te gaan nemen in de kwekerij in Ven-Zelderheide (bij Gennep). De kwekerij is door een beukenhaag omgeven zodat het er fijn vertoeven is op het terras met een kopje koffie of thee. Vanaf 29 maart is de kwekerij weer open voor het publiek.
En natuurlijk kun je op zijn website (opvallendeplanten.nl) kijken, je kunt dan ideeën opdoen voor het optimaliseren van je borders.

Na de lezing hebben we een feestelijke toast uitgebracht we op het nieuwe jaar met de aangeklede nieuwjaarsborrel.
 

Jaarvergadering, afscheid Mieke van Stratum en lezing 13 februari 2019

Op woensdagavond 13 februari 2019 is de jaarvergadering van onze afdeling Deurne/Venray gehouden

Het programma voor het eerste gedeelte van deze avond zag er als volgt uit: 

 • Opening 
 • Het verslag van de penningmeester over het jaar 2018
 • Het verslag van de kascontrolecommissie; benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 • Het verslag van de activiteiten in 2018 van onze afdeling

De vergadering verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

 • Bestuurssamenstelling

Willy Nouwen en Mieke van Stratum waren beiden aftredend. Mieke was niet herkiesbaar, Willy stelt zich wel herkiesbaar. Anja Houben en Antoinette Knoet werden door het bestuur als nieuwe bestuursleden voorgedragen.
De vergadering was (praktisch) unaniem akkoord met de bestuursbenoemingen, Anja Houben wordt de nieuwe secretaris (en gaat dus veel van het werk van Mieke overnemen), Antoinette Knoet gaat zich o.a. bezig houden met de Plantenmarkt.
Onze voorzitter Francien Koolen stond uiteraard uitgebreid stil bij de vele verdiensten die Mieke van Stratum in al de afgelopen jaren voor de vereniging heeft betekend. Maar naar verwachting kunnen we op een aantal deelgebieden nog wel genieten van het organisatievermogen van Mieke.

 • De privacyverklaring Deurne/Venray 

Deze verklaring werd door de leden goedgekeurd.

 • Rondvraag 

Na afloop van de jaarvergadering huldigen we Mia van den Broek die 25 jaar lid is van onze vereniging.

We moeten zeker nog vermelden dat al het bijzonder fraaie bloemwerk deze avond (zowel de tafelschikkingen als de boeketten voor de kascommissie en de feestelingen) door Willy Nouwen verzorgd zijn.

Na de pauze konden we luisteren naar een lezing van de heer Fred van Ammelrooij die ons boeiend vertelde over “Sterrenkunde, planeten en verder…”. Hij gaf ons een inkijkje in de wondere wereld van planeten, zonnestelsels, het uitdijende heelal, maar ook de nachtelijke sterrenhemel met zijn dierenriem.
 

Lezing 13 maart 2019

Lezing ‘Pioenen in volle bloei’ door Ruud Warmerdam

Ruud Warmerdam, een grote naam in de Pioenenkweek, nam ons in een boeiende lezing mee in door fascinerende wereld van de pioenen.
In vogelvlucht liet hij de geschiedenis en de opzet van de kwekerij zien waar zowel voor de snijteelt als voor de verkoop van jonge planten gekweekt wordt. In de lezing werd zowel de succesvolle teelt van pioenen in je eigen tuin behandeld als een overzicht gegeven van de voornaamste soorten en cultivars. Warmerdam Paeonia staat voor 4 generaties en ruim 100 jaar ervaring in de pioenenteelt. Pioenen zijn er in alle kleuren en vormen, op dit moment worden er zo’n 800 soorten gekweekt waarvan er 200 aangeboden worden. Natuurlijk is er een enorm assortiment ‘normale’ pioenen, maar ook steeds meer spectaculaire hybriden en niet te vergeten, de boompioenen.

Op zijn zeer informatieve site: www.paeoniapassion.com vind je veel informatie plus een overzicht van alle leverbare pioenen. Bestellen kan het hele jaar duur, levering vindt plaats in oktober omdat de herfst veruit de beste planttijd voor pioenen is.
 

Lezing 10 april 2019

Lezing ‘Verrassingen in de schaduw’ door Hub Driessen

Hub Driessen heeft al vaker lezingen voor onze vereniging verzorgd, dus de verwachtingen waren hoog gespannen. En in zijn lezing heeft Hub de hoge verwachtingen helemaal waar gemaakt. In een boeiende lezing met bijzonder fraaie foto’s liet hij zien dat tuinieren in de schaduw heel spannend en kleurrijk kan zijn.
Iedere tuin heeft, in meer of mindere mate, schaduw. Deze schaduw kan van nature voorkomen door aanwezige bomen of gebouwen. Ook in een nieuw aangelegde tuin zullen na enkele jaren schaduwplekken ontstaan, mits de tuin goed aangelegd is.

Deze lezing liet zien dat er, met enig overleg en moeite, van elke schaduwplek iets moois te maken valt en dat er onder de vele schaduwplanten echte juweeltjes zitten die het ook in onze tuin goed doen.

Aan bod kwam achtereenvolgens:

 • Soorten schaduw / regenschaduw / worteldruk
 • Opsnoeien bomen en struiken
 • Bodembewerking / bodemverbetering / bemesting
 • Bomen, heesters, klimplanten en grassen voor in de schaduw
 • Planten voor zware schaduw
 • Bodembedekkers
 • Bijzondere schaduwplanten

Veel van de planten zijn te zien op de site van Hub Driessen: www.hubdriessen.nl
 

Lezing 8 mei 2019

Lezing ‘De levende tuin’ door Egbert Roozen

Voor de ledenavond op woensdag 8 mei 2019 hadden we de heer Egbert Roozen uitgenodigd, (directeur van Branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners VHG).

Egbert Roozen heeft met zijn team van de VHG een nieuwe visie op groen ontwikkeld die samengevat kan worden in het statement: ‘De tijd dat groen decoratie was, is voorbij…’. Groen is in zijn visie steeds duidelijker in beeld als oplossing bij allerlei maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan. Het klimaat verandert, de biodiversiteit staat onder druk en de zorgkosten rijzen de pan uit. Als we niets doen, neemt de kwaliteit van onze leefomgeving verder af en worden we steeds vaker met een vorm van financiële, economische, ecologische of sociale schade geconfronteerd. Steeds vaker zien we gelukkig dat de groene sector, gesteund door wetenschappelijk onderzoek, werkt voor bijvoorbeeld wateropvang op piekmomenten, het tegengaan van hittestress en het afvangen van fijnstof.
Er worden nieuwe concepten ontwikkeld voor onder andere groene tuinen, groene schoolpleinen en groen in het ziekenhuis. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de rol van de groene sector in de circulaire economie.
In zijn bevlogen lezing ging Egbert Roozen op deze punten in. Met tal van voorbeelden liet hij zien hoe de bracheorganisatie het hele maatschappelijke veld bewerkte om deze veranderde visie op groen in het beleid verankerd te krijgen. Groen is niet iets wat op het laatste moment nog ingevuld wordt, maar moet vanaf het eerste begin bij alle ontwikkelingen betrokken worden. Een betere ambassadeur dan Egbert Roozen kan de VHG zich nauwelijks wensen.
 

Lezing 11 september 2019,

Lezing ‘De Magie van Tuinieren’ door Wim Paul van der Ploeg

Voor deze ledenavond hadden we Wim Paul van der Ploeg uitgenodigd. 
Hij gaf een lezing over De Magie van Tuinieren, ook het onderwerp van zijn boek.

De lezing was een uitnodiging om door een andere bril naar tuinen en tuinieren te kijken.
Een bril die niet alleen aandacht geeft aan verschillende tuinen in binnen- en buitenland, en prachtige bloemen en planten. 
Het laat je ook stilstaan bij vormgeving, sfeer, creativiteit en een filosofische benadering.
De tuin en het tuinieren als spiegel voor je leven.
Tijdens de lezing liet Wim Paul van der Ploeg ons kennismaken met zijn filosofie rondom tuinieren: onbevangen kijken, verwonderen, steeds blijven leren en steeds blijven verbeteren.

Ook de praktische kant van het tuinieren werd kort belicht. 
Dynamiek is een constante factor van verandering in de tuin.

Na afloop van de lezing was er de mogelijkheid om zijn boek te kopen. Wie het boek alsnog wil kopen of nader kennis wil maken met zijn filosofie, kijk op zijn website: www.tuinmagie.com
 

Lezing 9 oktober 2019

Lezing ‘Kussenvormende rotsplanten’, Ger van den Beuken

Voor deze lezing hadden we Ger van den Beuken uitgenodigd, een internationaal erkende expert.

Kussen- of matvormende planten komen doorgaans boven de boomgrens voor. Dit is een flexibel gegeven, immers in de Alpen is de boomgrens boven de 2400 meter, maar in arctische gebieden al op zeeniveau of vanaf 100 meter hoogte. De beelden die Ger van den Beuken in zijn boeiende lezing liet zien zijn vooral van die planten die hij tijdens al zijn reizen is tegengekomen. Daarnaast legde hij uit hoe je de soorten behandelt voor vooral rotstuingebruik en vertelde hij het een en ander over eventuele vermeerdering.
Het was een bijzonder boeiende lezing, waarbij vooral de enorme verscheidenheid aan plantvormen verbazing wekte. En vooral als een en ander dan toegelicht wordt door een internationaal erkende specialist. Als je nog meer foto’s wilt zien, zie dan ook zijn vermelding op de site van de Nederlandse Rotsplanten Vereniging.

http://www.nrvwebsite.nl/foto/ger-van-den-beuken.html
 

Lezing 13 november 2019

Lezing ‘Kuip- en Kamerplanten", Jan van der Kamp

Een interactieve lezing over kuip- en kamerplanten met inbreng van de bezoekers.
Deze lezing ging over de verzorging van kuip- en kamerplanten. Niet alleen een theoretisch verhaal, maar ook de (problematische) praktijk kwam aan de orde. Afwisseling tussen verhaal, voorbeelden en praktijk. De leden bepaalden een deel van de lezing zelf door vragen te stellen over hun eigen meegebrachte plant, foto van een eigen plant, of blad van een eigen plant. Verschillende leden hadden (een gedeelte van) hun plant meegebracht om daar vragen over te stellen.
De lezing werd afgesloten door de kamerplant in de vrije natuur te laten zien en voor de bloemschikkers erbij te vertellen welk delen van de plant te gebruiken zijn voor bloemschikken.

Op de Website: www.janvanderkamp.eu kun je meer over zijn werk te weten komen.

Kerstavond 11 december 2019

Kerstdemo door Ruud van Schie

Meesterbinder Ruud van Schie is een bloemkunstenaar pur sang. Hij liet deelnemers zien wat de nieuwe trends zijn en wat er vooral actueel is op het gebied van bloemschikken.
Tijdens de boeiende en vaak ook humoristische demonstratie liet hij zoveel mogelijk zien van de technieken en vormen. Startend met een lege ondergrond werd stap voor stap duidelijk hoe een bloemstuk gemaakt wordt.
Niet alleen werd getoond hoe men een mooi bloemstuk kan maken voor Kerst, de bezoekers leerden vooral creatief omgaan met alle mogelijke (vaak dagelijkse) materialen. Na afloop van de avond werden de bloemstukken verloot.