Deurne/Venray

Nieuwsbrief februari 2023

Jaarvergadering 8 februari 2023

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt u bij deze van harte uit om op woensdag 8 februari om 20.00 uur in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen.

Het programma voor het eerste gedeelte van de avond ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2022
3. Verslag van de kascontrole-commissie
4. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2022
6. Bestuursmutatie

Willy Nouwen, vanaf 2008 bestuurslid, is aftredend en niet beschikbaar.
Ze blijft gelukkig beschikbaar als coördinator van de werkgroep bloemschikken en blijft cursussen ‘Creatief met Groen’ verzorgen.

Antoinette Knoet-Michels, voorzitter, vanaf 2019 en bestuurslid.
Anja Houben, secretaris vanaf 2019 en bestuurslid.
Beiden zijn herkiesbaar voor een tweede termijn en het bestuur stelt voor hen voor de komende termijn te herbenoemen.

Tegenkandidaten kunnen ook door de leden worden voorgedragen bij het bestuur tot 48 uur voor aanvang van de vergadering (8 februari 2023), vergezeld van een lijst met handtekeningen van ten minste vijf leden en een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgestelde kandidaat.
Melden kan bij de secretaris: Anja Houben groeienbloei.ahouben(at)gmail.com

7. Huidige jubilarissen 25 jaar / 40 jaar 2023
8. Dankwoord voor aftredend bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting

Pauze

Na de pauze zal Noël van Mierlo de lezing ‘Verbinding Mens, Natuur & Architectuur’ verzorgen.

Graag rekenen we op uw aanwezigheid.
 

Lezing 8 februari ‘Verbinding Mens, Natuur & Architectuur’ door Noël van Mierlo.

Op woensdag 8 februari 2023 verzorgt tuinarchitect Noël van Mierlo een lezing met het thema ‘Verbinding Mens, Natuur & Architectuur’.
Van Mierlo Tuinen is een specialist in luxe natuurtuinen. Het ontwerpbureau uit Deurne creëert avontuurlijke, groene buitenruimtes waar je als mens in verbinding staat met natuur en architectuur. Het bureau heeft al veel prijzen gewonnen. Zo ontving hij als eerste Nederlandse tuinarchitect in Engeland de Best International Garden- prijs voor zijn Japanse watertuin (zie foto).
Noël van Mierlo neemt je tijdens zijn lezing mee op avontuur en vertelt aan de hand van fraaie beelden hoe zijn werk tot leven komt.
De lezing wordt gehouden woensdag 8 februari 2023 in het Gerardushuis, Parkstraat 2 (Walsberg) Deurne 20.45 uur (na de jaarvergadering).
 

Cursus Creatief met Groen 2023, ook voor beginners!

Dit voorjaar starten we weer met een nieuwe cursus Creatief met Groen.
Voor de groep instromers (beginners) zijn nog enkele plekken beschikbaar.
In deze cursus leren we je hoe je blad op draad zet, een lineaire schikking kunt maken, biedermeier en nog veel meer leuke dingen.
We proberen zoveel mogelijk met natuurlijk materiaal te werken en groen uit de tuin.
Je kunt kiezen of je zelf voor de materialen zorgt of dat je all inclusieve wilt, dan zorgen wij voor de spullen.
Kosten zijn voor leden 82,50 euro en voor niet leden 100,- euro. (all inclusieve)
Heb je zin om mee te doen geef je dan op via mail bij wnouwen(at)onsbrabantnet.nl
De beginnerscursus wordt gegeven op donderdag avond in Griendtsveen.
De data zijn: 23-02, 16-03, 30-03, 13-04 en 11-05-2023.
Voor meer info kun je Willy Nouwen altijd bellen, 06-13181873.
 

Tuinreis 18 – 21 augustus 2023 in Vlaanderen (Gardentours)

In België weet men het nodige van tuinieren. Honderden open tuinen vormen daar het levende bewijs van. Van diep tot in Limburg tot aan het topje van Vlaanderen openen liefhebbers namelijk hun deuren voor bezoekers.
Wij kozen voor een reeks tuinen in Vlaanderen, de één nog mooier dan de andere.
Tijdens deze tuinreis bezoekt u op een relaxte manier 2 tot 3 tuinen per dag.
De afstanden met de bus zijn te overzien en in de tuinen staat meestal de koffie voor u klaar.

Het tuinenprogramma (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen):
1e dag: Tussen bos en vijver, De Pokertuin, Meirlaenhof.
2e dag: d’Oude Linde, vrije tijd in Gent of Brugge, Chris Ghyselen.
3e dag: Bijsterveld, Vrije tijd in Damme, Kasteel Oostkerke.
4e dag: Kwekerij en tuin ‘In Goede Aarde’, The Hidden gardens, Tielens en Tielens.

Bij de reis is inbegrepen:
-Vervoer per luxe touringcar, bemand door een ervaren chauffeur.
-Begeleid door op tuingebied deskundige reisleiding.
-Drie nachten verblijf in het 4**** Best Western Premier Keizershof Aalst op basis van halfpension.
-Programmaboekje met tuinbeschrijvingen.

Niet inbegrepen:
-Entrees geschat op € 75,-
-Lunches geschat op € 15,- per dag.
-Kosten van verzekeringen en persoonlijke uitgaven.

In overleg met Gardentours wil Francien Koolen regelen dat we zoveel als mogelijk gezamenlijk kunnen aansluiten bij een busreis in 2023.
Bij voldoende deelname behoort opstapplaats Deurne tot de mogelijkheden.
Opgave dient rechtstreeks bij Gardentours plaats te vinden en graag een cc van je aanmelding naar francienkoolen49(at)gmail.com
Als je de kamer met iemand wilt delen moet je de twinkamer boeken.
Gardentour heeft nu nog voldoende ruimte om een grote groep van ons in dezelfde reis te plaatsen. Wel graag snel boeken.
Tuinreis naar Vlaanderen | vanaf € 530,- | Garden Tours