Deurne/Venray

Lezing woensdag 11 januari 2023, Jos Swanenberg “Wezen en waarde van het dialect”, aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst

Op woensdag 11 januari voorafgaande aan de nieuwjaarsbijeenkomst zal Deurnenaar Jos Swanenberg ons meenemen in “Wezen en waarde van het dialect”.
Jos Swanenberg is hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor was hij samensteller van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over taal, cultuur en identiteit.
De lezing begint met een gedachtegang over het wezen en de waarde van het dialect. Daarbij gaat Jos in op enkele algemene verschillen en overeenkomsten tussen taal en dialect, en vervolgens op het Nederlandse dialectlandschap met bijzondere aandacht voor de dialecten in het zuiden van het land. Welke kenmerken maken dialecten verschillend en waar komen die verschillen eigenlijk vandaan?
Al meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven worden bedreigd. Al die tijd waarschuwt men al voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decennia. In hoeverre is dialect in gevaar?

Na de lezing nodigt het bestuur u uit om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar 2023.

De lezing en nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden woensdag 11 januari 2023 in het Gerardushuis, Parkstraat 2 (Walsberg) Deurne 20.00 uur.