Deurne/Venray

Lezing 12 oktober Klimaatverandering en vogels door Henk Sierdsema

De lezing ‘Meer vogels in en om de tuin’ gaat wegens ziekte van Koos Dansen niet door. In plaats daarvan geeft Henk Sierdsema een mooie lezing over klimaatverandering en vogels.
Deze lezing laat zien welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor onze vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot veranderingen in verspreiding en populatiegroottes: welke soorten gaan we in de toekomst verliezen, en welke soorten kunnen we juist verwelkomen als gevolg van de opwarmende omstandigheden? Tenslotte wordt er ingegaan op veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als de activiteitspatronen van vogels en hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen? En welke gevolgen heeft dit voor de toekomst van de Nederlandse vogels? En kunnen we hier al de voortekenen van zien in de monitoringprogramma’s en de resultaten van het recente atlasproject?

De lezing wordt gehouden in het Gerardushuis Walsberg Parkstraat 2 Deurne 20.00 uur. De avond is gratis voor leden van Groei & Bloei Deurne/Venray, niet-leden 4 euro.