Deurne/Venray

Nieuwsbrief september 2022

Samenstelling bestuur

Tijdens de ledenvergadering in het voorjaar heeft Francien Koolen afscheid genomen als voorzitter. Sinds die tijd is er een vacature.

We hebben als bestuur Marja Verbaarschot bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Ze heeft zich al deels ingewerkt door haar bijdrage in de organisatie van de Plantenmarkt-Tuinmarkt van 7 mei j.l. en wil de coördinatie van de markt in 2023 op zich gaan nemen.
Antoinette Knoet-Michels krijgt daardoor meer ruimte en is bereid de vacature van voorzitter op te vullen.
De aandacht zal dit jaar vooral uitgaan naar een goede werkwijze tussen bestuur en de gevormde werkgroepen. We streven naar een coördinator per werkgroep waarbij bestuursleden contactpersoon zijn maar niet meer de eerste verantwoordelijke uitvoerder. Het doel is dan uiteindelijk een klein bestuur en een afdeling gedragen door werkgroepen. In de loop van dit jaar zal moeten blijken of deze nieuwe werkwijze van de afdeling ons allen gaat lukken. In de algemene ledenvergadering van februari 2023 kunnen we de eerste ervaringen met elkaar delen.
 

Extra algemene ledenvergadering 14 september 20.00-20.15 uur

In deze vergadering legt het bestuur graag het volgende aan de leden voor.
Kunt u instemmen met de volgende samenstelling van het bestuur per 1 september 2022?

Leendert Brouwer: Coördinator werkgroepen Tuinen en Plant van de maand.
Anja Houben: Secretariaat. Contactpersoon werkgroep lezingen en PR (intern).
Jeanet van Hylckama Vlieg: Penningmeester. Coördinator werkgroep ledenwerving.
Antoinette Knoet-Michels: Voorzitter, PR extern, rayon- en ledenraad landelijk Groei & Bloei. Ondersteuner werkgroepen bloemschikken (wedstrijd) en Plantenmarkt-Tuinmarkt.
Willy Nouwen: Coördinator werkgroep Bloemschikken. ZNKB wedstrijd 6/11/2022
Marja Verbaarschot: Vicevoorzitter. Coördinator Plantenmarkt-Tuinmarkt. Ondersteuner wedstrijd werkgroep bloemschikken.
 

Start werkgroepen in verenigingsjaar 2022-2023

Alle leden van werkgroepen zijn persoonlijk uitgenodigd om met het bestuur op dinsdag 6 september 20.00 uur het verenigingsjaar te starten.
Om afspraken met elkaar te maken voor het nieuwe jaar, verwachtingen af te stemmen, eventuele vacatures te benoemen en vooral ook om gewoon gezellig met elkaar het nieuwe verenigingsjaar te openen. We ontmoeten elkaar in het Gerardushuis. 
Het bestuur komt 31 augustus voor de eerste keer bijeen na de zomervakantie en zal dan de agenda voor 6 september maken en toesturen.

Er zijn voor zover bekend nu nog enkele vacatures in de werkgroep PR (informatie en ideeën verzamelen van bijvoorbeeld andere afdelingen) en bij de werkgroepen tuinen (reizen en tuinbezoeken) en bloemschikken. Heb je interesse laat het weten aan Anja Houben en we nodigen je uit voor 6 september. Wil je eerst nog even meer weten meld je dan ook bij Anja en kom 6 september luisteren. Mail: groeienbloei.ahouben(at)gmail.com
 

Lezing ‘Hulp voor bijen’

Op woensdag 14 september 2022 starten we onze lezingencyclus 2022-2023 met een lezing over ‘Hulp voor bijen’ door imker Marianne Meijboom.
Het gaat niet goed met onze bijen. In deze lezing over ‘Hulp voor bijen gaat Marianne Meijboom dieper in op de verschillende bijen die in Nederland voorkomen en hoe deze bijen geholpen kunnen worden. Wat zijn de verschillen tussen honingbijen en wilde bijen? Welke planten kunnen helpen bij het vergroten van het voedselaanbod van nectar en stuifmeel en welke planten niet? Hoe nestelen bijen en hoe kun je nestgelegenheid creëren? Wat is een goed bijenhotel en waaraan moet je denken bij het plaatsen van een bijenhotel? Hoe kun je soorten helpen die in de grond nestelen? Al deze vragen zullen tijdens deze lezing aan bod komen.
Marianne is sinds 2015 imker en voorzitter van de imkersvereniging in Wageningen. Naast honingbijen heeft zij een grote voorliefde voor wilde bijen. Zij is werkzaam bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging op de thema’s biodiversiteit en bijengezondheid. 

De lezing wordt gehouden in het Gerardushuis Walsberg Parkstraat 2 Deurne 20.15 uur. De avond is gratis voor leden van Groei & Bloei Deurne/Venray, niet-leden 4 euro.

Foto bijlage: Weidehommel in Kaasjeskruid.
 

Bezoek tuinen: Lichtjesavond Brookergarden op 3 september 2022

De tuin van Loek en Anne-Marie Gubbels is een tuin van 5500 m2 groot.
Brookergarden is een zelfontworpen gevarieerde bloemrijke tuin waar ieder zijn rust en inspiratie kan ophalen. 
Elk jaar wordt het tuinseizoen afgesloten met 3 lichtjesavonden.
De tuin zal dan met duizenden kaarsjes verlicht zijn.
De laatste lichtjesavond is op zaterdag 3 september vanaf 17.00 uur.
Entree tijdens de opentuindagen is € 3,50 per persoon.
We bezoeken de tuin op eigen gelegenheid.

Brookergarden
Loek en Anne-Marie Gubbels
Brookerhofweg 16
5926 VB Hout-Blerick
Voor meer info kijk op de site: https://www.brookergarden.nl

 

Rabo Club Support

Ook dit jaar kunnen rekeninghouders en leden van de Rabobank Peelland Zuid weer hun stem uitbrengen in de actie Rabo Club Support.
Met het landelijk initiatief Rabo Club Support steunt de Rabobank lokale clubs. Meer informatie vindt u op de website van de Rabobank Peelland Zuid.
Ben je lid van de Rabobank Peelland Zuid dan kun je vanaf 5 september 2022 je stem uitbrengen op Groei & Bloei Deurne/Venray. Stemmen kan via de app of als je bent ingelogd via de website van de Rabobank Peelland Zuid.
Wij rekenen op de medewerking van alle Rabobank/leden/rekeninghouders.
Namens bestuur van Afd. Groei & Bloei Deurne/Venray bedankt voor uw steun.
 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken in Deurne, zondag 6 november 2022

Op zondag 6 november organiseert onze afdeling samen met de landelijke werkgroep de Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken in Deurne. De wedstrijd en demonstraties worden gehouden bij het Hub van Doorne College in Deurne.
Als het lukt, omdat we voldoende vrijwilligers hebben, proberen we ook een groen/tuinmarkt te organiseren. Wie wil het bestuur en de werkgroep bloemschikken bij de voorbereidingen helpen en op die zondag 6 november 2022 komen helpen?

En we zoeken een filmer/fotograaf die die dag wil vastleggen voor deelnemers en archief.
Wil je helpen dan graag een mailtje aan Willy Nouwen, wnouwen(at)onsbrabantnet.nl