Deurne/Venray

Nieuwsbrief maart 2024

Eendaagse tuinreis zaterdag 20 april 2024, 3 tuinen in Noordoost Polder

Attentie! Geef je op voor 15 maart 2024

Zaterdag 20 april organiseert Groei & Bloei Deurne/Venray een eendaagse tuinreis naar de Noordoost Polder. We bezoeken drie tuinen. De tuinen staan allen in die tijd boordevol voorjaarsbollen en dat geldt ook voor bloembollenvelden in de omgeving zelf.
Vertrektijd 8 uur Deurne en we zijn ca 18 uur weer terug.

Kosten voor deelname voor leden zijn € 40,- per persoon. Dat is inclusief busreis en entree van de tuinen. Ieder lid mag een introducé meenemen voor dezelfde prijs. Niet-leden kunnen deelnemen voor € 50,- per persoon.
Voor de lunch dien je zelf te zorgen. In sommige tuinen is wel koffie/thee beschikbaar.

Aanmelden door betaling vóór 15 maart 2024.
We ontvangen graag voor 15 maart 2024 het bedrag per deelnemer op NL88 RABO 0104 1456 25 t.n.v. KMTP afdeling Deurne o.v.v. “eendaagse reis 20 april” en naam deelnemer(s).

We bezoeken de volgende tuinen:
1. De Stekkentuin
2. Het Zwaluwhuis
3. Pegasushof

Meer info over de tuinen op de pagina Tuinreizen 2024.
 

Lezing 13 maart 2024 “De Hortensia in alle pracht, groei en bloei” door Cor van Gelderen

Op woensdag 13 maart 2024 zal kweker Cor van Gelderen een lezing houden over de Hortensia (Hydrangea) in al zijn pracht, groei, bloei en verzorging.
Cor van Gelderen schreef samen met zijn vader een boek over hortensia’s en bezocht daarvoor prachtige tuinen in o.a. Engeland en Frankrijk. Tuinen waarin hortensia’s de hoofdrol hebben. Het is een zeer uitgebreide plantensoort met kleine wintergroene struikjes tot bomen met prachtige schermbloemen, bodembedekkers, klimplanten, bergbewoners en eikenbladhortensia’s (foto). Veel meer dus dan de bij ons algemeen bekende “boerenhortensia”.
De kwekerij van Cor van Gelderen, PlantenTuin Esveld, is de houder van de Nederlandse Planten Collectie Hydrangea met honderden verschillende soorten en cultivars.
Op de site van PlantenTuin Esveld vind je heel veel informatie!

In de lezing laat Cor natuurlijk niet alleen een staalkaart aan planten zien, maar vertelt hij ons alles over snoei, tuingebruik, verzorging, blauwkleuring en droogbloemen. Kortom alles wat je over hortensia’s zou willen weten en de prachtige tuinen waar de hortensia de hoofdrol heeft.
De lezing wordt 13 maart 2024 gehouden in het Gerardushuis Walsberg Parkstraat 2 Deurne 20.00 uur. De avond is gratis voor leden van Groei & Bloei Deurne/Venray, niet-leden 4 euro.
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 14 februari 2024

Aanwezig 31 leden waarvan 3 bestuursleden
Bericht van verhindering Anja Houben (secretaris) Judith den Ouden (coördinator lezingen)

1. Voorzitter Antoinette Knoet-Michels opent de vergadering
2. Jaarrekening 2023
De penningmeester Marja Verbaarschot licht de winst en verliesrekening toe. De afdeling heeft in 2023 een verlies geleden van € 1050,47. Het vermogen is eind 2023 € 14293,93.
De afdeling lijdt verlies op lezingen en de eendaagse tuinreis. Dat wordt grotendeels opgevangen door het positieve saldo van de Plantenmarkt-Tuinmarkt.

Het aantal leden is afgenomen van 135 naar 127 leden en dat betekent daarmee ook minder inkomsten vanuit de landelijke vereniging KMPT. Het bestuur heeft het ledenbestand geanalyseerd en ongeveer 1/3 van de leden is minder dan 2 jaar lid of hooguit 1 a 2 jaar lid. Zij lijken weinig deel te nemen aan onze activiteiten. Het bestuur heeft zich voorgenomen hen nog meer actief te gaan benaderen en uit te nodigen. De huidige actie, een welkomstbrief met uitnodiging en consumptiebon voor de eerstvolgende lezing, lijkt dus niet genoeg.

De kascommissie. Martien van Loon en Henriette Vermeulen informeren de leden over hun bevindingen en adviseren het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2023. De leden nemen unaniem het advies over en verlenen het bestuur decharge.
De kascommissie 2024 bestaat uit Henriette Vermeulen (voorzitter) en Jan Nabben.

3. Jaarverslag
Opgenomen in de Nieuwsbrief van december 2023.
 

4. Bestuurszaken
Leendert Brouwer neemt afscheid als bestuurslid i.v.m. einde benoemingstermijnen. Hij is drie termijnen bestuurslid geweest. De voorzitter bedankt hem met overhandiging van een cadeau namens de leden voor deze 12 jaar inzet. Leendert blijft coördinator van de werkgroep tuinen.
Met het vertrek van Leendert is een vacature in het bestuur. De voorzitter verzoekt de leden met klem om zich beschikbaar te stellen. De mogelijkheid om eerst 1 a 2 bestuursvergaderingen mee te maken voordat je besluit, is aanwezig. Omwille van de diversiteit is er een lichte voorkeur voor een man.

De werkgroepen zijn allen redelijk bemand met coördinatoren en leden met uitzondering van de werkgroep PR. Het is dringend noodzakelijk dat John Bax een collega erbij krijgt. Het is te kwetsbaar dat slechts een persoon onze websites en nieuwsbrieven en –flitsen kan maken. John is van harte bereid een lid in te werken.
 

5. Jubilarissen
De voorzitter dankt Mariet de Swart en Martien van Loon voor 25 jaar lidmaatschap van onze vereniging. Zij ontvangen een mooie bos bloemen (foto).

6. Activiteiten 2024
Het overzicht van activiteiten staat op de website. De voorzitter wijst in het bijzonder op de eendaagse tuinreis van 20 april. Graag snel opgeven. Ieder lid mag 1 introducee meenemen.

Oproep voor een plantenverzorger in de Nieuwenhof.

Voor De Nieuwenhof in Deurne, dit is een verzorgingshuis voor ouderen in het centrum naast de kerk, zijn wij opzoek naar een plantenverzorger.
Het zou fijn zijn als er iemand ongeveer 1 keer per week langs kan komen om voor onze kamerplanten te zorgen.
Water geven, dode blaadjes verwijderen, plantjes vervangen mocht dit nodig zijn. Vanaf het voorjaar hebben we ook bakken op het balkon die dan ook verzorgd kunnen worden.
Mocht u in de buurt wonen en het leuk vinden om ons hierbij te helpen dan kunt u contact opnemen met:

Kim Naaijkens
Activiteitenbegeleider bij De Nieuwenhof
Telefoon: 06 57025181
Mail: kim.naaijkens@zorgboog.nl