Deurne/Venray

Nieuwsbrief oktober 2022

Samenstelling bestuur

Tijdens de ingelaste ledenvergadering van 14 september 2022 is goedkeuring gegeven door de leden voor de nieuwe samenstelling van het bestuur.

Leendert Brouwer, Bestuurslid. Coördinator werkgroepen Tuinen en Plant van de maand.

Anja Houben, Secretariaat. Contactpersoon werkgroep lezingen en PR (intern).

Jeanet van Hylckama Vlieg, Penningmeester. Coördinator werkgroep ledenwerving.

Antoinette Knoet-Michels, Voorzitter, PR extern, rayon- en ledenraad landelijk Groei & Bloei. Ondersteuner werkgroepen bloemschikken (wedstrijd) en planten- en tuinmarkt.

Willy Nouwen, Bestuurslid. Coördinator werkgroep Bloemschikken. ZNKB  

Marja Verbaarschot, Vicevoorzitter. Coördinator planten- en tuinmarkt. Ondersteuner ZNKB
 

Rabo ClubSupport nog t/m 27 september

Ook dit jaar kunnen rekeninghouders en leden van de Rabobank Peelland Zuid weer hun stem uitbrengen in de actie Rabo Clubsupport.
Met het landelijk initiatief Rabo Club Support steunt de Rabobank lokale clubs. Meer informatie vindt u op de website van de Rabobank Peelland Zuid.
Ben je lid van de Rabobank Peelland Zuid dan kun je nog t/m 27 september 2022 je stem uitbrengen op Groei & Bloei Deurne/Venray. Stemmen kan via de app of als je bent ingelogd via de website van de Rabobank Peelland Zuid.
Wij rekenen op de medewerking van alle Rabobank/leden/rekeninghouders.
Namens bestuur van Groei & Bloei Deurne/Venray bedankt voor uw steun.
 

Plantenruil zaterdag 8 oktober

Op zaterdag 8 oktober 2022 vanaf 10.30 uur, houden we weer onze plantenruil op het bekende adres: familie Schalk, Aarle-Rixtelseweg 10, 5761 PV Bakel.
We verzamelen eerst alle meegebrachte planten in om ze daarna aan de liefhebbers uit te delen.
Alle planten zijn welkom, maar het is belangrijk dat er geen woekeraars bv. zevenblad tussen zit. Ook als je geen planten inbrengt ben je toch welkom. Er zijn altijd planten genoeg.
 

Lezing 12 oktober Klimaatverandering en vogels door Henk Sierdsema

De lezing ‘Meer vogels in en om de tuin’ gaat wegens ziekte van Koos Dansen niet door. In plaats daarvan geeft Henk Sierdsema een mooie lezing over klimaatverandering en vogels.
Deze lezing laat zien welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor onze vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot veranderingen in verspreiding en populatiegroottes: welke soorten gaan we in de toekomst verliezen, en welke soorten kunnen we juist verwelkomen als gevolg van de opwarmende omstandigheden? Tenslotte wordt er ingegaan op veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als de activiteitspatronen van vogels en hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen? En welke gevolgen heeft dit voor de toekomst van de Nederlandse vogels? En kunnen we hier al de voortekenen van zien in de monitoringprogramma’s en de resultaten van het recente atlasproject?

De lezing wordt gehouden in het Gerardushuis Walsberg Parkstraat 2 Deurne 20.00 uur. De avond is gratis voor leden van Groei & Bloei Deurne/Venray, niet-leden 4 euro.
 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken in Deurne. Schrijf je nu in als deelnemer of vrijwilliger.

Zondag 6 november 2022 organiseert de werkgroep ZNK Bloemschikken in samenwerking met Groei & Bloei afdeling Deurne-Venray het ZNK Bloemschikken. Het kampioenschap vindt plaats op het Hub van Doorne College in Deurne.
Het hoofdthema van de wedstrijd is: "150 Groei & Bloei". De subthema's per categorie zullen binnenkort bekend gemaakt worden.

Inschrijven voor het ZNK Bloemschikken
Iedere bloemschikker kan deelnemen. Meld je aan door vóór 25 oktober 2022 het inschrijfformulier in te vullen: Inschrijfformulier ZNK Bloemschikken 2022 Of stuur een e-mail naar znkbloemschikken(at)gmail.com. Je ontvangt vervolgens een link naar het inschrijfformulier.
Kosten
•    €12,50 voor deelnemers die lid zijn van Groei & Bloei en afkomstig uit het Rayon Oost-Midden Brabant
•    €17,50 voor deelnemers die lid zijn van Groei & Bloei
•    €25,00 voor overige deelnemers
Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee en versnapering bij ontvangst. 

Let op!
Het bestuur afdeling Deurne Venray zou het leuk vinden als veel eigen leden mee gaan doen.  Deelnemers moeten zich aanmelden met het inschrijfformulier en de betaling zoals hierboven. Na afloop mogen ze het inschrijfgeld van €12,50 declareren bij onze penningmeester Jeanet van Hylckama Vlieg. 

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één van onderstaande categorieën
•    Introducee: Voor deelnemers die nog niet eerder hebben meegedaan aan het ZNK Bloemschikken. De deelnemers volgen een workshop en maken een verrassingsarrangement. De jury zal het werk voorzien van tips en tops. Het beleven van dag staat centraal zonder de druk van een wedstrijd.
•    Studenten: De deelnemer heeft een studentenkaart van het jaar van deelname. Bij te beperkte inschrijving voor deze categorie worden de studenten, na overleg met de deelnemer, verdeeld over de categorie amateurs of (semi-)profs.
•    Amateurs: Deze categorie is onderverdeeld in een A-klasse en Ere-klasse. Deelnemers aan de A-klasse hebben al vaker meegedaan met wedstrijden. De volgende deelnemers kunnen zich inschrijven voor de Ere-klasse:
o    Ik behoor tot de hoogste 10 van de A klasse tijdens het vorige ZNK Bloemschikken of een ander regiokampioenschap bloemschikken van Groei & Bloei.
o    Ik heb tijdens eerdere ZNK Bloemschikken wedstrijden deelgenomen in Ere-klasse en heb niet behoort tot de laatste 10.
•    Semi-prof en profs:Deze deelnemer:
o    verzorgt cursussen of workshops bloemschikken, of
o    heeft een vakopleiding bloem afgerond, of
o    minimaal 4 uur werkzaam in de bloemenbranche.
In de categorieën studenten, amateurs en semi-pof/prof maken de deelnemers een arrangement naar thema én een verrassingsarrangement. Materialen voor het verrassingsarrangement worden ter beschikking gesteld door het ZNK Bloemschikken. De materialen voor het thema-arrangement verzorgt de deelnemer zelf en het arrangement wordt op de wedstrijddag bekent gemaakt.
Voor meer informatie of vragen over de wedstrijd kun je contact opnemen met de werkgroep ZNK Bloemschikken, per mail naar: znkbloemschikken(at)gmail.com
Volg ons ook op facebook Groei & Bloei ZNK Bloemschikken en Groei & Bloei Deurne/Venray.

Vrijwilligers nodig voor de organisatie

Onze afdeling organiseert en is daarmee verantwoordelijk voor alles rondom de wedstrijd. De wedstrijd zelf wordt verzorgd door de landelijke werkgroep waar ons bestuurslid Willy Nouwen ook lid van is.
Tijdens de lezingavond van 14 september hebben zich al een aantal leden gemeld voor de zondag. Op zondag verwachten we die van 10-17 uur. Als we met een groep van 20 vrijwilligers zijn kunnen we relaxt onze klus doen, allen ook tijd nemen voor koffie/thee/lunch en de wedstrijd en demonstraties meemaken. Het is voor ieder dan licht werk en vooral veel gezelligheid!
De scholieren van het Hub Van Doorne College zorgen voor de parkeerorganisatie, catering e.d. maar we hebben volwassen leden nodig om op de werkzaamheden van de jeugd toe te zien.
Op zaterdag hebben we nog ca 6 mensen nodig die een paar uur voorbereidingswerk willen doen in de middag. En voor de zondag hebben we graag nog 8 mensen.
Kortom meld je aan. Dus voor zaterdag nog 6 mensen en voor zondag nog 8 personen graag.
Aanmelden bij groeienbloei.ahouben(at)gmail.com

Markt bij het ZNKB

Op deze dag is er ook een markt. Heeft u producten welke u graag zou verkopen tijdens deze markt, dan bent u van harte welkom. 
De markt is van 11.00 uur t/m 17.00 uur. 
Aan deze deelname zijn geen kosten verbonden. Bij interesse graag mailen naar marja(at)verbaarschot.nl of bellen 06-51784524 
 

Extra info bij de Lezing ‘Hulp voor bijen’ van 14 september 2022

Bij deze de websites die Marianne Meijboom nog zou doorgeven:
www.denederlandsebijen.nl

www.hulpvoorbestuivers.nl

bloeibogen.nl

waarneming.nl

Verder was er nog een vraag over welke bedrijf inheemse zaden verkoopt Dat is bijvoorbeeld Cruydthoeck: www.cruydthoeck.nl
 Eigenlijk is het beter om niet te zaaien en gewoon op te laten komen wat er in de zaadbank zit. Een mooie publicatie hierover is van het themanummer over inzaaien van Floron: www.floron.nl/Portals/1/Downloads/PLANTEN%20tijdschrift/PLANTEN15.pdf