Deurne/Venray

Nieuwsbrief december 2023

Kerstdemo: woensdag 13 december 2023 door Wim Sonnemans

Woensdag 13 december zal Wim Sonnemans een demonstratie bloemsierkunst verzorgen en laten zien op welke wijze mooie Kerststukken gemaakt kunnen worden van natuurlijke materialen.

Wim is een groot tuinliefhebber en heeft het bloemschikken geleerd met behulp van de cursussen Groei & Bloei bij de afdeling Asten/Someren. De liefde voor bloemschikken is ontstaan toen hij samen met een collega het boeket voor zijn eigen bruid maakte. In zijn vrije tijd maakt hij al bijna 20 jaar bloemwerken op bestelling. Inmiddels geeft hij ook zelf cursussen. Tijdens de Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken vorig jaar in Deurne nam hij deel aan de groep professionals en semi-professionals. 

Wim zal tijdens de demonstratie bij Groei & Bloei in totaal 7 stukken maken, die na de kerstdemo worden verloot. Alle bezoekers kunnen bij binnenkomst loten kopen (1 euro per stuk / 6 loten voor 5 euro).
De demonstratie wordt gehouden in het Gerardushuis Parkstraat 2 (Walsberg) Deurne 20.00 uur.
De avond is gratis voor leden van Groei & Bloei Deurne/Venray, niet-leden 4 euro.

Jaarprogramma Groei&Bloei Deurne/Venray 2024 met lezingen en groenactiviteiten, nu op de site.

Het jaarprogramma 2024 met een overzicht van de diverse lezingen en een aantal andere groenactiviteiten staat nu op de site. Het is weer een mooi programma geworden met boeiende sprekers. En met leuke activiteiten. Daarnaast zijn er in de loop van het jaar diverse excursies en tuinbezoeken, deze worden steeds in de Nieuwsbrief aangekondigd.

Versterk de club! Dringende oproep

De afdeling Groei & Bloei Deurne/Venray is een actieve groep met door het jaar heen volop lezingen, tuinbezoeken, plantenruil, Plantenmarkt-Tuinmarkt en 8x per jaar de ‘Plant van de Maand’. Dat gaat allemaal niet vanzelf en het bestuur is dan ook blij met de leden die zich inzetten in de verschillende werkgroepen. Ondanks dat lopen we nu wel vast.

DRINGENDE OPROEP
Bestuurslid per 1 februari. Op 1 februari gaat Leendert Brouwer na 12 jaar ons bestuur verlaten. We zijn dringend op zoek naar een opvolger.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

  • Antoinette Knoet-Michels voorzitter, externe PR, organisatie Plantenmarkt-Tuinmarkt, link werkgroepen lezingen en PR, contactpersoon voor het rayon Zuid Oost Nederland en lid landelijke ledenraad.
  • Marja Verbaarschot vicevoorzitter, penningmeester en organisatie Plantenmarkt-Tuinmarkt
  • Anja Houben secretaris en link naar werkgroep ledenwerving
  • Leendert Brouwer algemeen bestuurslid met de link naar de werkgroepen ‘Plant van de Maand’, tuinbezoeken en bloemschikken.

Het bestuur vergadert in de regel 1x per maand.

Interne PR. Website en nieuwsbrieven. John Bax is al jarenlang onze webmaster en zonder hem blijft u niet op de hoogte van alle ontwikkelingen via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. Er is versterking nodig van iemand die op termijn de rol van John over gaat nemen. John is van harte bereid iemand volop de tijd te geven om zich in te werken. We lopen als vereniging volkomen vast als we de opvolging niet nu al inregelen. Het vraagt geen technische ICT-kennis, omdat website en formats zijn ingericht. Gemakkelijk kunnen omgaan met computer zodat nieuwsbrieven en informatie in de vaste formats op de website gezet kunnen worden is wel vereist. Vraag John. Hij is bereikbaar voor informatie 06 81590047
 

Terugblik

5 november ZNK Bloemschikken 2023 in Someren-Heide, wedstrijd en workshop
Op zondag 5 november 2023 is het ZNKB geweest in Someren-Heide.
Dit jaar is het door de afd. Asten/Someren in samenwerking met Team Bloem georganiseerd.
Van onze afd. Deurne/Venray hebben 8 dames zich aangemeld, helaas waren er 2 dames ziek.
Ze hebben in de A-Klasse en bij de Introductie meegedaan.
Bij de introductie is Ellen Saris bekroond als UITBLINKER (links op de foto).
In de A-Klasse is Thea Bots 1e geworden (rechts op de foto).
De andere 3 dames zijn op de 4e, 7e en 9e plaats geëindigd.
Super prestatie van de dames, GEFELICITEERD.
ZNKB 2024 wordt georganiseerd door afdeling Helmond, weer lekker dicht bij huis.
 

Het jaar 2023, een terugblik.
Met de Kerstdagen in het vooruitzicht en daarna de overstap naar het nieuwe jaar past een terugblik op 2023. Het was weer een mooi, actief verenigingsjaar.

De Nieuwjaarsontmoeting was een goede start. Traditiegetrouw met een lezing afwijkend van onze gebruikelijke onderwerpen. De heer Swanenberg nam ons mee in de wereld van het dialect en die bleek verrassend interessant.
 

Tijdens de Algemene Vergadering in februari namen we afscheid van Willy Nouwen als bestuurslid. Zij heeft al bestuurslid 16 jaar gediend. We zijn meer dan verheugd dat zij haar cursussen bloemsierkunst ‘Creatief met groen’ voor onze club blijft voortzetten en coördinator van de werkgroep bloemschikken blijft. Later in juni namen we ook afscheid van onze bestuurslid en penningmaster Jeanet Hylckama Vlieg vanwege een verhuizing naar Alkmaar. Het bestuur kwam daarmee op 4 leden. Met het aankomend vertrek van Leendert als bestuurder zoekt het bestuur versterking. Daarover eerder in deze nieuwsbrief meer.

We hebben in 2023 van januari t/m mei en september t/m december iedere tweede woensdagavond van de maand een lezing of demonstratie kunnen organiseren. Het bezoekersaantal schommelde tussen 30 en 60 en bijna iedere lezing trok ook niet-leden. De werkgroep ‘Plant van de maand’ kon ons iedere keer weer verblijden met een leuke plant.

De plantenruil in april en later nogmaals in oktober is een niet meer weg te denken traditie. De werkgroep tuinen stimuleert ons nu ook om vaker zaden te gaan ruilen. Ook in 2024 kunnen de eerste zaterdagochtend in april en in oktober weer in de agenda gezet worden.

In mei konden we ook onze Plantenmarkt-Tuinmarkt na 3 jaar weer gewoon op de Markt in Deurne organiseren. Ruim 1100 bezoekers en daarmee zeer succesvol. De kinderkraam van de bloemschikkers Groei & Bloei heeft 150 kinderen geholpen met een stukje voor Moederdag.

In de Nationale Tuinenweek organiseerde Groei & Bloei afdeling Deurne/Venray op zondag 24 juni een ‘Opentuinendag’. Onze werkgroep Tuinen had bezoek mogelijk gemaakt aan 6 tuinen in Oirlo, Leunen en Heide. De foto’s op onze website zijn de moeite van het bekijken waard.

De foto’s van de eendaagse tuinreis moet u ook niet missen. Onze afdeling heeft met ruim 30 leden, een mooie bus vol, op 9 juli een tuinenreis gemaakt naar tuinen in Midden-Brabant. Naast deze eendaagse reis had de werkgroep tuinen in 2023 ook weer 3 tuinbezoeken in de directe omgeving georganiseerd met gemiddeld 30 deelnemende leden.

De landelijke vereniging heeft in 2023 veranderingen ondergaan in de samenstelling van het bestuur. De heer Leen Verbeek, tot 1 november jl. Commissaris van de Koning in Flevoland, is de voorzitter van het landelijk bestuur geworden. Op 1 januari start de opvolger van de heer Flip van Leeuwen die 34 jaar secretaris-directeur van Groei & Bloei is geweest. Een nieuwe wind die we in 2024 vast zullen merken.

En dan hebben we op 13 december een mooie kerstavond met traditiegetrouw een demonstratie kerstukken nog voor de boeg.
2023 is weer een mooi actief verenigingsjaar geworden. Dank voor ieders hulp daarbij!
Het bestuur wenst u allen hele fijne kerstdagen en een bloeiend, kleurrijk 2024. We ontmoeten u in 2024 graag bij de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 10 januari 2024.