Deurne/Venray

Lezing 13 september 2023 The Dutch Wave, tuinieren in de geest van tuinarchitect Piet Oudolf, door Hub Driessen

We starten na de zomer op 13 september de maandelijkse lezingencyclus weer op. Ons oud-bestuurslid Hub Driessen verzorgt dan een lezing over tuinarchitectuur en in het bijzonder het werk en de natuurlijke werkwijze van Piet Oudolf.

Hub Driessen beschrijft het als volgt:
“Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd om de natuur naar haar hand te zetten. In de tuinen was het al niet anders. Hoewel er altijd al mensen zijn geweest die met de natuur wilden tuinieren, bleef dat toch beperkt tot enkelingen.
Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen vormde zich wereldwijd een groep tuinarchitecten, hoveniers en plantenkwekers die van het pompeuze af wilde en weer tuinen wilde aanleggen zoals de natuur zelf dat bedoeld had. Deze groep noemde zich Perennial Perspectives. In deze groep zaten een paar Nederlandse idealisten die een zodanige invloed op de groep hadden dat zij de naam Dutch Wave kregen. De bekendste en wereldwijd als een van de grootste tuinarchitecten van deze tijd gezien is Piet Oudolf.
In deze lezing ga ik, na een heel kort historisch overzicht, in op het ontstaan van de Dutch Wave en haar Nederlandse deelnemers. Meer uitgebreid vertel ik over Piet Oudolf, zijn werken en werkwijze.
Na de pauze bespreek ik, aan de hand van een plantenlijst, de planten die Piet Oudolf veel gebruikt voor zijn ontwerpen.”

Hub Driessen is al ongeveer 40 jaar lid van onze G&B afd. Deurne en was 16 jaar lid van het bestuur. Hij geeft ook al 40 jaar lezingen over tuinen, borders, bloemen en planten. Niet vanuit professie, maar als een - uit de hand gelopen- hobby.  Na 47 jaar in Deurne gewoond te hebben, is hij 9 jaar geleden met zijn vrouw naar hun “roots” in Venlo verhuisd.

De lezing wordt gehouden in het Gerardushuis Walsberg Parkstraat 2 Deurne 20.00 uur. De avond is gratis voor leden van Groei & Bloei Deurne/Venray, niet-leden 4 euro.