Deurne/Venray

Nieuwsbrief januari 2023

11 januari Lezing ‘Wezen en waarde van het dialect’ door Jos Swanenberg

Op woensdag 11 januari voorafgaande aan de nieuwjaarsbijeenkomst zal Deurnenaar Jos Swanenberg ons meenemen in ‘Wezen en waarde van het dialect’.
Jos Swanenberg is hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor was hij samensteller van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over taal, cultuur en identiteit.
De lezing begint met een gedachtegang over het wezen en de waarde van het dialect. Daarbij gaat Jos in op enkele algemene verschillen en overeenkomsten tussen taal en dialect, en vervolgens op het Nederlandse dialectlandschap met bijzondere aandacht voor de dialecten in het zuiden van het land. Welke kenmerken maken dialecten verschillend en waar komen die verschillen eigenlijk vandaan?
Al meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven worden bedreigd. Al die tijd waarschuwt men al voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decennia. In hoeverre is dialect in gevaar?

Na de lezing nodigt het bestuur u uit om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar 2023.

De lezing en nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden woensdag 11 januari in het Gerardushuis Parkstraat 2 (Walsberg) Deurne 20.00 uur.
 

Rooster van aftreden 2023

In 2023 komen Anja Houben, secretaris en Antoinette Knoet-Michels, voorzitter, aan het einde van hun eerste termijn. Zij zijn herkiesbaar voor een tweede termijn en het bestuur stelt voor hen voor de komende termijn te herbenoemen. De ledenvergadering van 8 februari 2023 besluit hierover.
Tegenkandidaten kunnen ook door de leden worden voorgedragen bij het bestuur tot 48 uur voor aanvang van de vergadering (8 februari 2023), vergezeld van een lijst met handtekeningen van ten minste vijf leden en een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgestelde kandidaat.
Melden kan bij de secretaris: Anja Houben groeienbloei.ahouben(at)gmail.com

In 2023 sluit Willy Nouwen haar werk als bestuurslid na 8 jaar af. Ze blijft gelukkig beschikbaar als coördinator van de werkgroep bloemschikken en blijft cursussen “Creatief met Groen” verzorgen.
 

Kennismaken met bestuurswerk. Iets voor jou misschien?

Door het vertrek van Willy ontstaat er geen vacature. We hebben vorig jaar als afdeling besloten te werken met een klein bestuur en een groot aantal werkgroepen waar de leden zelf actief zijn.
Zijn er leden die zouden willen weten of het werk in het bestuur ook iets voor hen zou zijn? We roepen op om zich dan te melden. We nodigen u van harte uit om kennis met ons te maken door deel te nemen aan de vergaderingen. In de toekomst zijn zeker vacatures te verwachten en het zou fijn zijn als daar kandidaten voor zijn. Door eerst vrijblijvend met ons samen te werken kun je beoordelen of je het leuk vindt.
Je bent van harte welkom. Laat het weten aan de voorzitter of de secretaris.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst of via mail: groeienbloei.ahouben(at)gmail.com 

De agenda voor de ledenvergadering zal in de nieuwsbrief van februari 2023 verschijnen.
 

Tuinreis 18 – 21 augustus 2023 in Vlaanderen

4 volle dagen tuinen bezoeken!

In overleg met Gardentours wil Francien Koolen regelen dat we zoveel als mogelijk gezamenlijk kunnen aansluiten bij een busreis in 2023.
Bij voldoende deelname behoort opstapplaats Deurne tot de mogelijkheden.
Opgave dient rechtstreeks bij Gardentours plaats te vinden en graag een cc van je aanmelding naar francienkoolen49(at)gmail.com
Als je de kamer met iemand wilt delen moet je de twinkamer boeken.
Gardentour heeft nu nog voldoende ruimte om een grote groep van ons in dezelfde reis te plaatsen. Wel graag snel boeken.
In de volgende nieuwsbrief zal Francien extra informatie verzorgen maar op de website van Garden Tours is de reis al te zien en te boeken.
4 volle dagen tuinen bezoeken!
18 – 21 augustus 2023 Vlaanderen Tuinreis naar Vlaanderen | vanaf € 530,- | Garden Tours
 

Cursus Creatief met Groen voorjaar 2023 voor beginners en gevorderden.

Dit voorjaar starten we weer met een nieuwe cursus Creatief met Groen.
Er zijn 2 gevorderden groepen op dinsdag en donderdag, op dinsdag zijn nog een paar plekjes vrij.
Ook starten we met een nieuwe groep instromers (beginners).
In deze cursus leren we je hoe je blad op draad zet, een lineaire schikking kunt maken, biedermeier en nog veel meer leuke dingen.
We proberen zoveel mogelijk met natuurlijk materiaal te werken en groen uit de tuin.
Je kunt kiezen of je zelf voor de materialen zorgt of dat je all inclusieve wilt, dan zorgen wij voor de spullen.

Kosten zijn voor leden 82,50 euro en voor niet leden 100,- euro. (all inclusive)
Daarnaast bieden we ook een mogelijkheid aan waarbij je voor eigen materiaal zorgt: De prijs voor de cursus exclusief materiaal is op aanvraag.

Heb je zin om mee te doen geef je dan op via mail bij wnouwen@onsbrabantnet.nl
De beginnerscursus wordt gegeven op donderdag avond in Griendtsveen.
De datums zijn: 23-02, 16-03, 30-03, 13-04 en 11-05-2023.
Voor meer info mag je Willy Nouwen altijd bellen, 06-13181873.

De datums voor de gevorderden dinsdag zijn: 07-03, 21-03, 04-04, 18-04 en 02-05-2023.
De datums voor de gevorderden donderdag zijn: 09-03, 23-03, 06-04, 20-04 en 04-05-2023.
Graag tot ziens op de cursus.
Met vriendelijke groet Willy Nouwen, Bloemschikcoördinator Groei & Bloei Deurne/Venray