Deurne/Venray

Bestuur met werkgroepenstructuur Groei en Bloei Deurne/Venray. Een voorstel.

Het bestuur maakt zich zorgen over de voortgang van de activiteiten van de afdeling. In februari wil de voorzitter haar functie naar 8 jaar neerleggen en tot op heden hebben zich geen kandidaten gemeld. Evenmin hebben zich kandidaten gemeld voor versterking van het bestuur om op termijn continuïteit te kunnen waarborgen. 

Veel leden zetten zich momenteel in voor activiteiten en daar zijn we heel blij mee. De afdeling drijft op hun enthousiasme. We horen vaak van hen en andere leden die we bevragen, dat ze graag voor een onderdeel of klus de handen uit de mouwen (blijven) steken, maar liever niet toetreden tot het bestuur en daarmee de volledige bestuursverantwoordelijkheid krijgen. 

Om die reden leggen we graag aan de leden een nieuwe opzet voor. Een opzet waarbij het bestuur heel klein is met enkele overkoepelende taken* en vervolgens veel werkgroepen met duidelijke afgebakende taken en tijd waarin leden actief kunnen zijn. De taken zijn zo afgebakend, dat als een werkgroep niet met genoeg menskracht gevuld kan worden, dat de activiteit geschrapt kan worden zonder dat de hele afdeling gaat omvallen m.a.w. de andere werkgroepen kunnen nog steeds verder.

Hieronder beschrijven we 7 verschillende werkgroepen. Een lid mag natuurlijk ook in meerdere werkgroepen deelnemen. De verschillen in tijdsinvestering zijn groot en variëren van één dag helpen bij de uitvoering tot een stevige organisatieklus.
We gaan ervan uit, dat iedereen die lid is van een werkgroep dat minimaal voor 2 jaar blijft en samen met de andere leden steeds zorgt voor opvolging.

Hieronder een aantal vragen aan ieder van jullie; de antwoorden ontvangen we graag uiterlijk 1 december per mail naar het mailadres van de secretaris: groeienbloei.ahouben@gmail.com.
Eventueel kan het op 8 december tijdens de Kerstavond ook schriftelijk ter plekke worden ingevuld. Een bestuurslid bellen kan natuurlijk ook nog.

  • Spreekt deze werkvorm je aan? Ja/nee
  • Heb je nog tips, aanvullingen, verbeteringen op de taken en samenstelling van de 7 werkgroepen? 
  • Zijn er werkgroep(en) waar je zelf aan zou willen (blijven) deelnemen vanaf 1 maart 2022? Zo ja, welke?
  • Zou je lid van het bestuur willen zijn?
  • Zou je voorzitter willen zijn?

Wat doen we met de reacties? 
Het bestuur inventariseert de reacties. We zullen in januari een samenvatting aan de leden sturen met een advies. In de Algemene Ledenvergadering van februari neemt de afdeling een besluit. Als we kiezen voor werkgroepen dan starten ze 1 maart.

* Taken bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester en eventueel algemeen lid)
Stichtingstaken o.a. jaarrekening, ALV februari of maart (met workshop bloemwerken lente?), ledenadministratie, jubilea etc.
Externe contacten met de vereniging zoals rayon, ledenraad en landelijk bestuur
Regie en coördinatie werkgroepen.

De voorgestelde 7 werkgroepen:

Werkgroep "plant van de maand"

1 coördinator
5 mensen die bereid zijn 1x per maand/2 maanden stekjes op te planten of te verspenen + verder thuis te verzorgen 

doel: 5 x per jaar resultaat 60 planten

Werkgroep Tuinen

Organiseren meerdaagse (buitenlandse/binnenlands) reis 1x per jaar
1x per jaar eendaagse tuinreis Nederland 
Jaarlijks 4 tuinbezoeken in de regio regelen en carpool organiseren
Open tuinen-dag organiseren (juni)
Plantenruil april en oktober
4 leden en
4 helpers extra bij uitvoering bereid om tijdens open tuinen-dag en plantenruil hand en spandiensten te verrichten.

Werkgroep Bloemschikken

Organiseren cursussen beginners en gevorderden
Organiseren workshop ledenavond Kerstavond 
Met cursisten kraam bemensen van planten- en tuinmarkt

Werkgroep (werving) leden:     

Deelname “tegel eruit, plant erin”
Ledenwerfacties zoals deelname aan Deurne markt voor nieuwkomers, kraam Ossenbeemd-dag e.a.
Nieuwe leden bezoeken/cadeau brengen en vergezellen 2 avonden 
2 leden en 2 helpers extra bij uitvoering

Werkgroep plantenmarkt-tuinmarkt    

1 Organisator (vergunningen, kramenbouw, horeca, muziek, standhouders, PR) + 1 achtervang/reserve

4 helpers extra bij uitvoering: bereid om tijdens vrijdag/zaterdag/maandag mede markt op te zetten, dranghekken halen en plaatsen, toezicht tijdens markturen etc. 

Werkgroep PR

Website actueel houden o.a. verzamelen tips (tuinbezoeken, boeken, markten etc.) van andere afdelingen en plaatsen op website/facebook/instagram.
Nieuwsbrief i.s.m. secretariaat 

1 persoon accent op techniek en 1 persoon accent op inhoud (content) 

Werkgroep Lezingen 

8 lezingen. Voorstel jaarplan gereed in oktober.
Vervolgens van januari – december afspraken inboeken, facturen i.s.m. penningmeester, begeleiden en inleiden sprekers op de avonden.
Inhoud lezingen i.o.m. spreker verzamelen t.b.v. persberichten en nieuwsbrief

2 leden

Eventueel nog ander te bepalen andere werkgroepen