Deurne/Venray

Na-lezing, handige tips en informatie van de lezingen van 2020 op een rij.

Ongetwijfeld herken je het wel. Tijdens een lezing wordt een website genoemd en je neemt je voor om die thuis na te kijken. Of na een tijdje denkt je: “Hoe zat dat ook weer met die lezing laatst?”. Meestal kun je het dan niet meer in je geheugen terugvinden, we hebben ook zoveel aan ons hoofd. Daarom op deze pagina de informatie over de lezingen op een rij. Overzichtelijk bij elkaar.
 

Lezing 8 januari 2020

Lezing over voedselbos door Madelon Oostwoud, aansluitend nieuwjaarsreceptie

We begonnen de lezingencyclus in het nieuw jaar met een lezing van Madelon Oostwoud over voedselbossen. Na de pauze toastten we op het nieuwe jaar met een feestelijk aangeklede nieuwjaarsborrel.

Aan de hand van verschillende voedselbossen in Nederland werd door Madelon Oostwoud het principe van een voedselbos en de werkwijze uitgelegd. 
Madelon Oostwoud is ontwerper en tuin-auteur. Zij kweekt al jaren groenten, fruit en kruiden in de postzegeltuin achter haar huis. Ze heeft een voedselbos in Noord-Holland, geeft lezingen en workshops en schrijft voor tuintijdschriften.
In een boeiende en informatieve lezing liet Madelon Oostwoud zien dat voedselbossen volop in de belangstelling staan, omdat ze bijdragen aan een duurzame voedselproductie. Ze kennen een hoge biodiversiteit en verrijken de bodem; ze zijn volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig. Pioniers op het gebied van voedselbossen toonden al aan dat hun percelen meer gezonde opbrengst leverden tegen lagere kosten. Daarmee vormen voedselbossen een volwaardig alternatief voor gangbare landbouw.

De verschillende sheets van de lezing kunt je hieronder als PowerPoint presentatie zien (downloaden, 65 MB).
 

Jaarvergadering en lezing 12 februari 2020

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray hield op woensdag 12 februari om 20.00 uur in het Gerardushuis de jaarvergadering.

Het programma voor het eerste gedeelte van de avond zag er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2019
3. Verslag van de kascontrole-commissie.
4. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019

De vergadering verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

Het jaarverslag van de secretaris is hieronder als pdf na te lezen..

6. Bestuursmutatie

Henny Linders, vanaf 2004 bestuurslid, was aftredend en niet beschikbaar.
Jeanet Hylckama Vlieg, penningmeester, vanaf 2008 bestuurslid, wel herkiesbaar.
Leendert Brouwer, vanaf 20212 bestuurslid, wel herkiesbaar.

Na 16 jaar heeft Henny Linders tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van het bestuur Groei&Bloei afdeling Deurne/Venray. Henny was bekend bij vele kwekers in Nederland en België. Hij organiseerde al die tijd de jaarlijkse plantenmarkt-tuinmarkt in mei op de markt in Deurne. Op de achtergrond zal hij bij de organisatie van de markt betrokken blijven. Jaarlijks verzorgde Henny voor de leden ook een eendaagse tuinreis naar tuinen in Nederland, België of Duitsland. Voorzitter Francien Koolen dankte hem namens de vereniging voor zijn inzet.

Tijdens de jaarvergadering werden onze jubilarissen gefeliciteerd. Chris Jansen uit Venray is al 40 jaar lid van onze vereniging. De leden (van links naar rechts op de foto) Marijke Broerse en Peter van de Crommenacker uit Deurne en Miet Sonnemans uit Neerkant zijn gehuldigd met hun 25 jaar lidmaatschap.

Na de pauze was er een interessante lezing door Suzanne Douven over Blauwe bessen.

De lezing behandelde o.a. de teelt, de gezondheidsaspecten, de verwerking en de toepassing van de blauwe bes.
 

Lezing 9 september 2020

Lezing over pompoenen: Een lust voor het oog een streling voor de tong door Sander Sanders.

De eerste lezing na onze Coronasluiting, uiteraard met alle veiligheidsmaatregelen, het Gerardushuis had alles goed geregeld. We konden ongeveer 30 bezoekers verwelkomen, minder dan ‘normaal’, maar het was desondanks toch een heel geslaagde avond.

Tijdens de informatieve dialezing met als onderwerp de pompoen en exotische komkommerachtige maakten we een stap vanuit de geschiedenis naar het heden van de pompoen. Zo werden er verschillende verse pompoenen getoond.
Ook het zelf kweken, met alle problemen en tips kwamen aan de orde.
Op culinair gebied konden de bezoekers kennismaken met alles wat de pompoen biedt. Uiteraard kon er van de heerlijke jam geproefd worden.
Na afloop was er natuurlijk volop gelegenheid vragen te stellen en producten te kopen.

Als u nog eens wat na wilt kijken, kijk op de site van Sanders Pompoenen: www.s-sanders.nl/index.php