Deurne/Venray

Jaarvergadering, daarna Lezing ‘Hoe ontstaat het blad?’ Onze vragen aan de hoofdredacteur.

Het bestuur van afdeling Deurne / Venray nodigt u bij deze van harte uit om op woensdag 14 februari om 20.00 uur in in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen.

Het programma voor het eerste gedeelte van de avond ziet er als volgt uit:
1.0 Opening en mededelingen
2.0 Jaarrekening van de penningmeester over het jaar 2023
2.1 Verslag van de kascontrole-commissie.
2.2 Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
3.0 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2023
4.0 Bestuursvacature
4.1 Leendert Brouwer, vanaf 2012 bestuurslid, is aftredend, i.v.m. einde benoemingstermijnen.
5.0 Huldiging jubilarissen 25 jaar / 40 jaar 2024
6.0 Dankwoord voor aftredend bestuurslid
7.0 Activiteitenrooster 2024
8.0 Rondvraag
9.0 Sluiting

Graag rekent het bestuur op uw aanwezigheid.
 

Na de Algemene Ledenvergadering op 14 februari maken we kennis met de hoofdredacteur van Groei & Bloei: Jasker Kamp. 
In 1999 studeerde Jasker af aan de School voor Journalistiek in Utrecht en werkte daarna in verschillende functies voor diverse kranten en magazines. Zes jaar geleden begon hij als hoofdredacteur van Nederlands grootste tuinblad. Een van de opdrachten die hij van het bestuur meekreeg: moderniseer het magazine. Leg een magazine uit 2016 naast een uit 2023 en je zal tot de conclusie komen dat er veel is veranderd. Er komt heel wat bij kijken voordat Groei & Bloei bij de leden op de mat ploft, en daar valt veel over te vertellen. Waar haal je ideeën vandaan? Hoelang duurt het om een nummer te maken? Hoeveel mensen werken er aan Groei & Bloei? Welke gereedschappen heb je als bladenmaker nodig?
Jasker Kamp laat in deze interactieve sessie zien hoe Groei & Bloei tot stand komt. Van het eerste idee tot het uiteindelijke resultaat. Achteroverleunen en luisteren is er niet bij, vanavond ben jij bladenmaker en stel jij de vragen!