Deurne/Venray

13 oktober, lezing Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen

Henry Kuppen over de gevolgen van klimaatverandering

Let op!, bij de lezingen is een coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code vereist.

Deze lezing wordt verzorgd door de boomspecialist Henry Kuppen en laat beeldend de gevolgen op bomen zien die eenieder waar kan nemen en vaak herkent van bomen in zijn eigen omgeving.
Vanwege klimaatverandering ontstaan steeds meer zomerstormen, hevige buien én droogte. Het wordt een uitdaging om water in de stedelijke omgeving te houden om de momenten van droogte op te kunnen vangen. Daarnaast zijn de laatste jaren veel nieuwe boomziekten en aantastingen geïntroduceerd zodat er bijna geen geschikte boomsoort meer over lijkt te blijven. De manier waarop we hiermee omgaan lijkt fundamenteel onvoldoende. Door de oorzaken en effecten inzichtelijk te krijgen en daarmee aan de basis van het probleem van afnemende kwaliteit van bomen te werken zal in de loop van de jaren een meer toekomstbestendig bomenbestand ontstaan. De uitdaging van de toekomst is op welke wijze we inhoud geven aan de noodzaak tot het toepassen van soortendiversiteit en nemen van klimaatadaptatie maatregelen.

Henry Kuppen is senior adviseur en directeur van boomonderzoek en adviesbureau Terra Nostra. Dit bureau houdt zich bezig met vraagstukken rondom bomen in de openbare ruimte. Hij is regelmatig in het nieuws als deskundige rondom de eikenprocessierups en wordt nationaal en internationaal ingehuurd om overheden en instanties van advies te voorzien en spreekt wereldwijd op congressen en seminars met passie over bomen. 

Website: www.terranostra.nu

We beginnen woensdag 13 oktober 2021 om 20.15 uur; Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AP Deurne.
Let op: Ingang via foyer, aan de voorkant dus.

13 oktober van 20.00 uur tot 20.15 uur ingelaste ledenvergadering

Bij deze nodigen we u uit voor een korte ingelaste ledenvergadering om het financieel verslag 2020 te bespreken

  • De penningmeester zal het financieel verslag voorleggen aan de leden.
  • De kascommissie zal een mondelinge toelichting geven.
  • Het bestuur zal daarna vragen aan de leden voor decharge.