Deurne/Venray

Nieuwsbrief oktober 2021

Rabo ClubSupport

Ook dit jaar kunnen rekeninghouders en leden van de Rabobank Peelland Zuid weer hun stem uitbrengen in de actie Rabo ClubSupport 
Met het landelijk initiatief Rabo ClubSupport steunt de Rabobank lokale clubs. Meer informatie vindt u op de website van de Rabobank Peelland Zuid.

Ben je lid van de Rabobank Peelland Zuid dan kun je van 4 oktober t/m 24 oktober 2021 je stem uitbrengen op Groei & Bloei Deurne/Venray. Stemmen kan via de app of als je bent ingelogd via de website van de Rabobank Peelland Zuid. (Een stemcode is niet meer benodigd).
Wij rekenen op de medewerking van alle Rabobank/leden/rekeninghouders, 
Namens bestuur van Afd. Groei & Bloei Deurne/Venray bedankt voor uw steun.
 

13 oktober van 20.00 tot 20.15 uur ingelaste ledenvergadering

Bij deze nodigen we u uit voor een korte ingelaste ledenvergadering om het financieel verslag 2020 te bespreken

  • De penningmeester zal het financieel verslag voorleggen aan de leden.
  • De kascommissie zal een mondelinge toelichting geven.
  • Het bestuur zal daarna vragen aan de leden voor decharge.
     

13 oktober om 20.15 uur Lezing ‘Klimaatverandering en bomen’

Voor de ledenavond op woensdag 13 oktober hebben we de heer Henry Kuppen uitgenodigd, directeur van Terra Nostra.
Hij zal een lezing geven over: De gevolgen en kansen van klimaatverandering op bomen.

Vanwege klimaatverandering kennen we steeds meer zomerstormen, hevige buien én droogte. Het wordt een uitdaging om water in de stad te houden om de momenten van droogte op te vangen. Daarnaast hebben we de laatste jaren met zoveel boomziekten, plagen en aantastingen te maken gehad, dat er bijna geen geschikte boom meer over blijft. 
Ons bomenbestand wordt vaker in een grote intensiteit aangetast door natuurlijke aantasters die nu eenmaal bij bomen horen. Door aan de basis van het probleem te werken zal in de loop van de jaren een meer toekomstbestendig bomenbestand ontstaan, is de stellige overtuiging van boomonderzoek- en adviesbureau Terra Nostra. Zie ook de website: www.terranostra.nu

De uitdaging van de toekomst is op welke wijze we inhoud geven aan de noodzaak tot het toepassen van soortendiversiteit en het nemen van klimaatadaptatie maatregelen.
 
We begin woensdag 13 oktober om 20.15 uur; Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AP Deurne.
Let op “Ingang via foyer”. Wanneer de recent aangekondigde coronamaatregelen een ander deurbeleid van ons vragen, zullen we dat in een extra Nieuwsflits aankondigen.

Herhaalde oproep: Vacature zaaien Plant van de Maand

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het zaaien en/of stekken van planten wil verzorgen. Vaak moet er ook verspeend of opgepot worden. Dat gebeurt regelmatig door degene die voor de verdere opkweek zorgt. In ‘normale’ jaren delen we 6 keer per jaar een plantje uit op de ledenavond. Dan hebben we per keer ongeveer 60 plantjes nodig. Onkosten worden natuurlijk vergoed. Heb je interesse om dit te doen of heb je nog vragen, neem dan contact op met Leendert Brouwer tel: 0478 – 584342, e-mail: leendertbrou@gmail.com  
Indien de vacature niet wordt opgevuld, zullen we genoodzaakt zijn om te stoppen met het uitgeven van de Plant van de Maand.
 

9 oktober Plantenruil 2021

Op zaterdag 9 oktober 2021 vanaf 10.30 uur, houden we weer onze plantenruil op het bekende adres: familie Schalk, Aarle-Rixtelseweg 10, Bakel. 
De gang van zaken is de meesten bekend: we zamelen eerst alle meegebrachte planten in om ze daarna aan de liefhebbers uit te delen. Iedereen kan op een eenvoudige manier planten inbrengen: ze hoeven niet te worden opgepot of van naam te worden voorzien. Wel is het prettig als het handzame, losse planten zijn en niet hele plaggen. 
Het is wel belangrijk dat we ons aan de coronamaatregelen houden.