Deurne/Venray

Jaarvergadering

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt u van harte uit om op woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen.
Het programma voor dit eerste gedeelte van de avond ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2021
3. Verslag van de kascontrole-commissie.
4. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2020 / 2021
6. Voorstel en besluit van de werkgroepen structuur. Zie bijlagen hieronder.
7. Bestuursmutatie Francien Koolen, vanaf 2014 bestuurslid, is aftredend en niet beschikbaar. Er is een vacature voor een Voorzitter.
Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 2 dagen voor de vergadering bij Anja Houben, groeienbloei.ahouben@gmail.com, tel: 06 53710836. 
8. Huldiging jubilarissen over het jaar 2020 / 2021  25 jaar / 40 jaar
9. Dankwoord voor aftredend bestuurslid Francien Koolen
10. Rondvraag
11. Sluiting en korte pauze