Deurne/Venray

Nieuwsbrief maart 2022

Jaarvergadering

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt u van harte uit om op woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen.
Het programma voor dit eerste gedeelte van de avond ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2021
3. Verslag van de kascontrole-commissie.
4. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2020 / 2021
6. Voorstel en besluit van de werkgroepen structuur. Zie bijlagen hieronder.
7. Bestuursmutatie Francien Koolen, vanaf 2014 bestuurslid, is aftredend en niet beschikbaar. Er is een vacature voor een Voorzitter.
Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 2 dagen voor de vergadering bij Anja Houben, groeienbloei.ahouben@gmail.com, tel: 06 53710836. 
8. Huldiging jubilarissen over het jaar 2020 / 2021  25 jaar / 40 jaar
9. Dankwoord voor aftredend bestuurslid Francien Koolen
10. Rondvraag
11. Sluiting en korte pauze
 

Lezing Dina Deferme, 1001 tuintips van Dina

De lezing wordt verzorgd door de Belgische tuin- en landschapsarchitecte Dina Deferme.
Dina Deferme ontwerpt tuinen in binnen- en buitenland. Zo is ze o.a. voor haar ontwerpen bekroond in Shanghai. Ze schreef diverse tuinboeken en presenteerde enkele jaren het Belgische tv-programma “Groene Vingers”.
Haar privétuin is een Engels getinte tuin met een oppervlakte van 4 ha en wordt bezocht door mensen van over heel de wereld. De romantische tuin met enorme weelderige bloemenzee spreekt de bezoekers bijzonder aan. Dina zelf: 'Mijn tuin zit vol verrassingen, waar elk deel pure rust uitstraalt en boeit door een unieke sfeer. De indrukwekkende borders veranderen elke maand van kleur.' 
 

Paasworkshop

Op 2 april is er een paasworkshop.
Deze wordt gegeven zaterdag 2 april van 10.00 tot 12.00 uur in Griendtsveen, Helenaveenseweg 64.
Kosten zijn 10.00 euro al incluis.
Koffie/thee met wat lekkers is voor onze kosten.
Wil je meedoen, geef je dan snel op door 10.00 euro over te maken naar IBAN NL88 RABO 0104 1456 25 t.n.v. K.M.T.P. afd. Deurne.
Vermeld: Paasworkshop en je naam.
Je bent hartelijk welkom, maar wacht niet te lang want vol is vol.
 

Paasworkshops voor Alp d’Huzes

Het is nu bijna twee jaar geleden dat wij, het team “samen op naar de top”, het voornemen hadden om de top van de Alp d’Huzes te bedwingen. Helaas kon dit als gevolg van de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu, twee jaar later, ziet het er naar uit dat we wel met deze uitdaging aan de slag kunnen.

De Paasworkshop bloemschikken, die we destijds georganiseerd hebben, is helaas niet doorgegaan; met genoegen kunnen we jullie mededelen dat we op 9 april aanstaande deze workshop wel kunnen organiseren om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar en behandeling van kanker. Verdere informatie, tijdstip en gevraagde bijdrage wordt in de volgende nieuwsbrief/flits van Groei en Bloei gedeeld. We willen u graag uitnodigen om hieraan deel te nemen. 
Namens het team “samen op naar de top”, Diny Gijsbers.