Deurne/Venray

Nieuwsbrief januari 2022

Graag wensen wij iedereen alsnog fijne feestdagen en een gezond, groen 2022.

Kerstontmoeting

De Kerstontmoeting, walk-in, op 18 december was een groot succes. Het was een gezellig samenzijn met koffie/thee, kersbrood en gl├╝hwein. Bij het verlaten van de walk-in kreeg iedereen een tasje groen, een potje en mooie anthuriums mee naar huis, om thuis zelf aan de slag te gaan.

De Lezing en nieuwjaarsreceptie op 12 januari is geannuleerd wegens de lockdown

Jaarprogramma voorjaar 2022

Op de pagina Jaarprogramma 2022 zie je het jaarprogramma voorjaar 2022.
In verband met een bestuurswisseling in februari bij de jaarvergadering wordt later nog de aanpassing verwerk van de dan fungerende bestuursleden. 
Voorzitter Francien Koolen-Aarts is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. Eventuele kandidaten kunnen ook door de leden worden voorgedragen bij het bestuur tot 48 uur voor aanvang van de vergadering (09 februari 2022), vergezeld van een lijst met handtekeningen van ten minste vijf leden en een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgestelde kandidaat.
De agenda voor de ledenvergadering zal in de loop van januari verschijnen.
 

Tuinenreis 5 dagen naar Hertfordshire

Op de pagina Tuinenreizen vind je de folder en het inschrijfformulier voor de tuinenreis naar Hertfordshire van 17 t/m 21 juni 2022.
Je kunt natuurlijk van tevoren ook nog informatie opvragen bij Mieke van Stratum. (06-19622242 mieke.vanstratum(at)gmail.com)