Deurne/Venray

Nieuwsbrief februari 2020

12 februari Jaarvergadering en Lezing blauwe bessen

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt u van harte uit om op woensdag 12 februari om 20.00 uur in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen.

Het programma voor het eerste gedeelte van de avond ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2019
3. Verslag van de kascontrole-commissie.
4. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019
6. Bestuursmutatie

Henny Linders, vanaf 2004 bestuurslid, is aftredend en niet beschikbaar.
Jeanet Hylckama Vlieg, penningmeester, vanaf 2008 bestuurslid, wel herkiesbaar.
Leendert Brouwer, vanaf 20212 bestuurslid, wel herkiesbaar.

Voorgesteld wordt om beiden opnieuw te benoemen voor maximaal 4 jaar.

Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering bij Anja Houben, groeienbloei.ahouben(at)gmail.com, tel: 0653710836.
De aanmelding dient te zijn gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden.

7. Huidige jubilarissen 25 jaar/40 jaar
8. Dankwoord voor aftredend bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting

Pauze

Na de pauze zal mevrouw Suzanne Douven een lezing verzorgen met de titel “Blauwe Bessen”

Lezing over de teelt, de gezondheidsaspecten, de verwerking en de toepassing van de blauwe bes.
Blauwe Bessen, het blauwe wonder. Een interessant vruchtje, lekker en vol gezonde inhoud. Dit heerlijke vruchtje is door ons bedrijf (Douven Blauwe Bessen), met zorg geteeld en geleverd aan ons supermodern hightech verpakbedrijf (abbGrowers) voor de versmarkt. Naast de verse blauwe bessen, verwerken we blauwe bessen tot onder andere 100% puur sap.
 

Bezoek Stinzentuin Valkenswaard

Op 7 of 14 maart 2020 bezoeken we de Stinzentuin in Valkenswaard. De tuin is zo bijzonder omdat het in de basis een stinzentuin is, met bollen en knollen aangeplant. Het beplantingsplan is van de hand van Trudi Woerdeman, het voormalige buurmeisje van mevrouw Van Best en Frans en Cocky Staals – van Cleef in de Stationsstraat (thans de Leenderweg). Trudi is kunsthistorica en gespecialiseerd in de aanleg van buitenplaatsen (De Warande in Laag Keppel in de Gelderse Achterhoek).
Onder de monumentale bomen zijn circa 25.000 bolletjes en knolletjes van bijzondere stinzenplanten, waaronder botanische tulpen, de grond in gestoken. Dit is nog aangevuld met een zeer grote hoeveelheid, circa 6.000, vaste planten. Daardoor biedt de tuin, jaarrond een bloei-moment.
Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
 

28 maart actie Tegel eruit, Plant erin

De jaarlijkse actie Tegel eruit, Plant erin is dit jaar lekker vroeg op 28 maart 2020 van 10.00 uur tot en met 15.00 uur bij Intratuin in Venray. De plant die je gratis krijgt bij inlevering van je tegel, kan dus nog prima geplant worden.

Er zijn een paar kleine wijzigingen in de spelregels:
– 1 tegel moet 30 bij 30 cm zijn (of de grootte van het totaal aantal tegels moet 30 bij 30 cm zijn)
– 1 tegel per huishouden
– 1 grote plant in ruil voor een tegel (in 2019 waren het 2 kleine planten)