Deurne/Venray

Nieuwsbrief februari 2019 met groennieuws over de vereniging

13 februari Jaarvergadering en lezing

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt je bij dezen van harte uit om op woensdagavond 13 februari om 20.00 uur in het Gerardushuis, Parkstraat 2, Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen
Aansluitend kun je luisteren naar een lezing; we hebben daarvoor van de heer Fred van Ammelrooij uitgenodigd die komt vertellen over “Sterrenkunde, planeten en verder…”

Het programma voor het eerste gedeelte van deze avond ziet er als volgt uit: 

  • Opening 
  • Het verslag van de penningmeester over het jaar 2018
  • Het verslag van de kascontrolecommissie; benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
  • Het verslag van de activiteiten in 2018 van onze afdeling
  • Bestuurssamenstelling

Willy Nouwen en Mieke van Stratum zijn beiden aftredend. Mieke is niet herkiesbaar, Willy stelt zich wel herkiesbaar. Anja Houben en Antoinette Knoet zullen door het bestuur als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. Ook de leden kunnen eventuele nieuwe kandidaten voorstellen. Deze kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering (13 februari) worden aangemeld. De aanmelding moet vergezeld gaan met een lijst met handtekeningen van ten minste vijf leden en een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgestelde kandidaat.

  • De privacyverklaring Deurne/Venray 

Deze verklaring wordt het goedkeuring aan de leden voorgelegd.
Hierin staat uitgebreide informatie over de manier waarop onze vereniging met persoonsgegevens omgaan. Je vindt de tekst onder Home >Bestuur> Privacyverklaring Deurne-Venray.
Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. (0493 – 315430 Mieke van Stratum

  • Rondvraag 

Na afloop van de vergadering huldigen we de jubilaris die 25 jaar lid is van onze vereniging.
 

Tweede stekcursus 14 februari

De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde stekcursus heeft zoveel reacties opgeleverd dat de cursus op 17 januari door is gegaan én dat een tweede cursus gepland kan worden. Voor deze tweede cursus kunt u zich nog opgeven via info(at)deurne.groei.nl
De cursus behandelt zomer- en winterstek en alles wat daarbij komt kijken; ook word je zelf aan het werk gezet. Datum en tijd: 14 februari van 19.00 tot 22.00 uur. De kosten bedragen € 7,50 die op de avond zelf afgerekend kunnen worden. De cursus wordt gegeven door Jos Selten, boomkweker in Horst/Meterik, Hazenkampweg 21-23.
 

Bloemschikken voorjaar 2019

Begin maart starten de nieuwe bloemschikcursussen weer. Je kunt je nog opgeven voor beginnersgroepen. Deze worden gegeven door Willy Nouwen, zowel op een dinsdagochtend als op een donderdagavond.
Dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Data: 19-03, 02-04, 16-04, 30-04, 14-05-2019 Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Data: 07-03, 21-03, 04-04, 18-04, 02-05-2019 Adres: Helenaveenseweg 64, Griendtsveen.
Heb je de basiscursus al gevolgd dan kun je je aanmelden voor de gevorderdencursus die gegeven wordt op de locatie Ossenbeemd, Haageind, Deurne Deze cursus wordt verzorgd door Annemarie Coopmans op de donderdagavond; Data 14–3, 28–3, 11–4, 25–4 en 9–5–2019
Voor alle cursussen bieden we een all-inclusive mogelijkheid aan: voor leden € 77,50 en voor niet-leden € 92,50; wij zorgen dan voor het materiaal. Daarnaast is er ook een mogelijkheid waarbij je voor eigen materiaal zorgt: voor leden € 40,- en voor niet-leden € 50,00, dit is dus exclusief materiaal.
Alle informatie hierover vind je ook op de pagina Bloemschikken. Wil je nog meer informatie: bel met Willy Nouwen 06-13181873 of met Annemarie Coopmans (voor de gevorderdencursus) 06-34989417.

Wil je je voor een van bovenstaande bloemschikcursussen opgeven, maak dan het juiste bedrag over op rekening: IBAN NL88 RABO 0104 1456 25 t.n.v. K.M.T.P. afd. Deurne en vermeld de cursusdag, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Betalen is opgeven en meedoen.
 

Kwekerijbezoek Boomkwekerij Koningstuin Helenaveen 16 april

Op dinsdag 16 april zijn we welkom om 19.00 uur bij Boomkwekerij Koningstuin, Grashoekeseweg 6 5759 PV Helenaveen voor een rondleiding over het bedrijf. Koningstuin is een internationaal begrip als het gaat om winterharde grotere tuinplanten. Er is een prachtige collectie van onder andere bijzondere naaldgewassen, dwergconiferen, heesters, tuinbonsai en Niwaki.
Kosten: € 7,50 inclusief koffie en vlaai; dit bedrag kun je ter plekke afrekenen.
We vertrekken om 18.30 u vanaf het parkeerterrein bij de Ossenbeemd aan het Haageind, Deurne.

Aanmelden (verplicht) bij Hettie van Beek (liefst per mail) hettievanbeek(at)gmail.com, 0493 313352
 

Open Tuinen tijdens Nationale Tuinweek (8 t/m 16 juni 2019)

De openstelling van te bezoeken tuinen tijdens deze week valt traditioneel op de laatste zondag van die week. In verband met onze Tuinenreis naar Vlaanderen (14 t/m 17 juni) verplaatsen wij onze Opentuinendag naar Pinksterzondag 9 juni 2019.
We zijn nog op zoek naar adressen van leden of iemand van hun kennissen/buren in de omgeving van Helenaveen/Griendtsveen, die hun tuin voor één dag willen openstellen. Vind je het leuk om je tuin te laten bezoeken door enthousiaste tuinliefhebbers of ken je iemand die dat zou willen doen, neem dan contact op met Piet Driessen 0493 320668 of Martien van Loon 0493 341995