Deurne/Venray

Nieuwsbrief oktober 2018

10 oktober, lezing Hans Kramer

Voor de komende ledenavond op 10 oktober 2018 hebben we Hans Kramer van de biologische kwekerij De Hessenhof uit Ede uitgenodigd. We beginnen als gebruikelijk om 20.00 uur in het Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AP Deurne.

In de dertig jaar dat zijn kwekerij nu bestaat is deze uitgegroeid tot een plek waar men van heinde en ver naar toe gaat, ook vanuit het buitenland. Op de moederbedden zijn zo’n 6000 soorten te bewonderen, maar op de verkoopbedden vind je altijd meer dan tweeduizend soorten. Alle planten worden zelf vermeerderd en opgekweekt; er wordt niets ingekocht. Dat is uniek te noemen.

Als onderwerp voor de lezing hebben we gekozen voor "Zachte winters, nieuwe kansen, gemakkelijk genieten van exotische planten." 
Elk jaar probeert Hans Kramer met zijn team wel een paar honderd nieuwe planten en variëteiten uit. Veel van deze planten komen uit streken als Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Californië, India, Zuidoost-China en Taiwan. Gebieden die een veel warmer klimaat hebben dan het onze.
Met de ervaringen van de laatste tien jaar is het verbazingwekkend welke van deze planten er allemaal op de kwekerij overleven. Het is niet zozeer de warme zomer die daarbij de doorslag geeft, maar vooral de milde winter, die het voor veel planten mogelijk maakt om in het voorjaar zonder beschadigingen weer uit te lopen. Vaak scheelt het ook om juist niet zoveel aan de grond te doen, deze aan de schrale kant te houden om de planten veel beter te laten overwinteren.

In de lezing worden veel van deze planten getoond met tips hoe je ze vaak met een klein beetje hulp toch door een strengere winter heen helpt.
Een aantal van de besproken planten zal Hans Kramer voor de verkoop meenemen.
 

13 oktober, Plantenruil

Onze plantenruil in de herfst wordt dit jaar gehouden op zaterdag 13 oktober om 10.30 uur op het bekende adres: familie Schalk, Aarle-Rixtelseweg 10, 5761 PV Bakel. De gang van zaken is de meesten bekend: we zamelen eerst alle meegebrachte planten in om ze daarna aan de liefhebbers uit te delen. Meer informatie op de site.

De 40-jarig jubileumboom in de herkansing

Bij ons 40-jarig jubileum schonken wij de Ossenbeemd een mooie boom, een Paulownia tomentosa. Jammer genoeg heeft die de afgelopen hete en droge zomer niet overleefd. Uiteraard zorgen we op korte termijn voor een vervangend exemplaar.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Onze afdeling is er een met veel actieve leden; de activiteiten van het jaarprogramma worden goed bezocht. Zo is er altijd een goed gevulde zaal bij de lezingen. Ook kijken veel leden bijvoorbeeld uit naar ons programma met tuinbezoeken. Maar zo’n programma ontstaat niet vanzelf. We hebben een actief en enthousiast bestuur, maar voor enkelen zit de zittingstermijn er binnenkort op en binnen nu en twee jaar zullen twee leden zich niet meer herkiesbaar stellen.

Vandaar dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden, namelijk een secretaris en een algemeen bestuurslid.
Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie en ben je benieuwd hoe het er zo aan toe gaat in het bestuur, dan nodigen we je uit om een tijdje mee te lopen in het bestuur om te kijken of het wat voor je is en om wederzijds te kijken of het klikt. Wil je meer informatie of wil je meteen aansluiten, neem gerust contact op met onze voorzitter Francien Koolen mfkoolenaarts-c(at)telfort.nl of 0493-315262.
 

Ons programma voor de rest van 2018

14 november “Bollen en knollen van Zuid-Afrika” of “Van Knoffel tot Engelhengel” door Hans Huizing

12 december een mooie bloemschikdemonstratie van kerststukken. 

Ook starten er binnenkort weer bloemschikcursussen. Het programma voor de rest van 2018 en verdere informatie over geplande activiteiten staat op de afdelingssite www.deurne.groei.nl.