Deurne/Venray

12 februari 2020, Jaarvergadering en lezing over blauwe bessen

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt u van harte uit om op woensdag 12 februari om 20.00 uur in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen.

Het programma voor het eerste gedeelte van de avond ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2019
3. Verslag van de kascontrole-commissie.
4. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019
6. Bestuursmutatie

Henny Linders, vanaf 2004 bestuurslid, is aftredend en niet beschikbaar.
Jeanet Hylckama Vlieg, penningmeester, vanaf 2008 bestuurslid, wel herkiesbaar.
Leendert Brouwer, vanaf 20212 bestuurslid, wel herkiesbaar.

Voorgesteld wordt om beiden opnieuw te benoemen voor maximaal 4 jaar.

Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering bij Anja Houben, groeienbloei.ahouben(at)gmail.com, tel: 0653710836.
De aanmelding dient te zijn gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden.

7. Huidige jubilarissen 25 jaar/40 jaar
8. Dankwoord voor aftredend bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting


Na de pauze lezing door Suzanne Douven, Blauwe bessen

Lezing over de teelt, de gezondheidsaspecten, de verwerking en de toepassing van de blauwe bes.
Blauwe Bessen, het blauwe wonder. Een interessant vruchtje, lekker en vol gezonde inhoud. Dit heerlijke vruchtje is door ons bedrijf (Douven Blauwe Bessen), met zorg geteeld en geleverd aan ons supermodern hightech verpakbedrijf (abbGrowers) voor de versmarkt. Naast de verse blauwe bessen, verwerken we blauwe bessen tot onder andere 100% puur sap.