Activiteiten & Actueel

Lezingen van Groei&Bloei Deurne/Venray

We organiseren ieder jaar zo’n 8 lezingen over verschillende tuinonderwerpen: planten, tuinen, tuinontwerpen, vermeerderen, etc. Alle aspecten van tuinieren komen aan de beurt. Iedere keer weer verrassend en een bron van inspiratie voor veel van onze leden.

De lezingen worden gehouden in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg op de tweede woensdagavond van de maand van 20.00 tot ca. 22.30 u. 

Natuurlijk is er een gezellige koffiepauze en vaak krijg je ook een Plant van de Maand mee.

Voor leden van Groei&Bloei zijn de lezingen gratis, niet-leden betalen € 4,-; scholieren betalen € 2,50.

Lezing 11 januari, Prof. Dr. Dolf Weijers ´Plantencellen’, aansluitend Nieuwjaarsborrel

Ook in 2017 hebben we weer allerlei interessante lezingen op het programma staan. De eerstkomende lezing is op woensdag 11 januari in het Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AZ Deurne. We beginnen om 20.00 uur; de lezing duurt ongeveer een uur.

Zoals je van ons gewend bent, is er af en toe een buitenbeentje bij. Deze keer zoeken we het in de wetenschappelijke hoek. We kwamen in contact met een initiatief van De Jonge Akademie, een groep jonge en enthousiaste wetenschappers uit allerlei vakgebieden die voor een bredere publiek korte lezingen verzorgt. De sprekers zijn enthousiast en spreken met passie. Ze zijn expert op hun vakgebied, maar kijken ook over de grenzen van hun vak heen. Ze spreken op een toegankelijke manier, gaan graag in gesprek en staan open voor kritische vragen.

We vonden Prof. Dr. Dolf Weijers van de Universiteit Wageningen bereid om op woensdag 11 januari in dit kader zijn lezing “Plantencellen: een leven lang nieuwe organen maken”, voor ons te komen geven.

Planten bezitten net als mens en dier stamcellen, alleen worden deze cellen in planten op een heel andere manier ingezet, bijvoorbeeld om een nieuwe wortel te maken in een stekje van een stuk stengel. Het onderzoek van dr. Weijers richt zich op de vraag hoe plantaardige stamcellen worden aangelegd tijdens het prilste stadium van de ontwikkeling, in het zaadje.

Als alvast wilt weten hoe een week van een wetenschapper als Prof. Dr. Dolf Weijers er uit ziet (en waar hij mee bezig is) lees dan een van zijn columns.

Ga mee op ontdekkingsreis door al het boeiende wat de wetenschap te bieden heeft en verheug je intussen op onze aangeklede Nieuwjaarsborrel, waarmee we traditiegetrouw de januari-ledenavond afsluiten. We nodigen iedereen van harte uit om een glas te drinken op het nieuwe jaar en te genieten van onze lekkere hapjes.

8 februari, jaarvergadering en lezing Rini Kerstens

We nodigen iedereen van harte uit voor onze jaarvergadering op woensdag 8 februari om 20.00 uur in het Gerardushuis aan Parkstraat 2 in de Walsberg. Het programma voor het eerste gedeelte van deze avond ziet er als volgt uit: 

  • Opening
  • Verslag van de penningmeester over het jaar 2016 en het verslag van de kascontrolecommissie; benoeming nieuwe kascontrolecommissie
  • Verslagen van onze activiteiten binnen de afdeling
  • Rondvraag

Daarna huldigen we twee jubilarissen die al vijfentwintig jaar lid zijn van onze vereniging.

Na de pauze hebben we de heer Rini Kerstens opnieuw uitgenodigd. Hij is niet alleen bioloog, maar zeker ook verhalenverteller. In 2015 wist hij ons bijzonder te amuseren met zijn verhalen, sagen en legenden.

Deze keer is zijn onderwerp Feesten, planten, beesten. We verheugen ons erg op zijn komst.

Op de jaarkalender staat een groot aantal feesten. Al die feesten hebben een achtergrond en vaak een hele geschiedenis. Ook kennen ze uiteenlopende gebruiken, soms eeuwenoud en nog steeds hetzelfde, soms zijn ze in de loop van de tijd (wat) veranderd.

Opmerkelijk is, dat bij al die feesten planten en dieren een of andere rol spelen. Dikwijls zijn ze gemakkelijk te herleiden, in een aantal gevallen zijn ze echter inmiddels minder eenvoudig te duiden.

De lezing gaat over enkele van de grote feesten. Over hun oorsprong en hun betekenis. Over de rol die planten en dieren er bij spelen.

Dhr. Kersten was voormalig conrector van het Zwijssencollege in Veghel en biologieleraar.

Een presentatie van hem staat (zoals we weten) garant voor een interessante en plezierige avond.

Lezing 8 maart 2017 ‘Lekker lang, Lekker laat, Lekker veel.’

De aangekondigde lezing over Pioenen in volle bloei kan door onvoorziene omstandigheden helaas niet doorgaan.

Gelukkig hebben we Hub Driessen op korte termijn bereid gevonden een van zijn geweldige lezingen  voor ons te geven.

Woensdag 8 maart in het Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AZ Deurne. We beginnen om 20.00 uur

Deze lezing gaat niet over eetbare planten, maar over vaste planten.

En speciaal over bijzondere en (vrij) onbekende planten uit deze grote plantengroep.

Misschien een vreemde naam voor een lezing, maar de naam dekt volledig de lading:

Het wordt een rondgang door de groep vaste planten die Lekker lang en/of Lekker laat en/of Lekker veel bloeien.

Lekker lang: Wat zou het fijn zijn als alle planten jaarrond zouden bloeien!.....Of tóch niet??....Toch is het fijn om te weten dat er legio onbekende planten zijn die 3 tot 6 maanden bloeien. Met deze planten kun je in de border eilandjes creëren die bijna het hele seizoen een bloeiende basis hebben die aangevuld kan worden met andere korter bloeiende planten.

Lekker laat: 25 -30 Jaar geleden begonnen de borders en bloemperken in september al behoorlijk af te takelen. De laatste jaren komen er echter steeds meer nieuwe planten op de markt die juist van september tot de vorst ons tuinplezier kunnen verlengen.

Lekker veel: Altijd heerlijk om te zien dat deze planten ieders aandacht trekken omdat ze zo massaal bloeien.

Tijdens de lezing krijgt iedere bezoeker een syllabus met daarop de namen van de besproken planten. Tevens staat in de syllabus een link waarmee u de foto's van de besproken planten terug kunt zien op een afgeschermd gedeelte van de fotosite Hub Driessen Tuinfotografie.

De fotosite kunt u wél vooraf bezoeken: www.hubdriessen.nl, maar de foto's van deze lezing moeten een verrassing blijven voor de lezing zelf.

Lezing 12 april, Bijzondere Brabantse onbespoten groenten door Henk Kerkers

Voor onze ledenavond op woensdagavond 12 april hebben we Henk Kerkers uitgenodigd. In 2014 kocht Henk een boerderij aan de Breemortelweg en begon met het planten en zaaien van tal van bijzondere groenten. Groenten die je niet snel in een restaurant zult tegenkomen, laat staan in de supermarkt. Hij noemt ze vergeten groenten, want wie heeft er wel eens gehoord van blauwe koolrabi, kastanjewortels, pronkbonen of zwarte rammenas?

Allemaal voorbeelden van groenten die op de boerderij in de volle grond op een verantwoorde manier verbouwd worden.

Henk Kerkers brengt voor ons ook een mooie selectie groenten mee, zodat je meteen kennis kunt maken met de vergeten groenten.

We zijn erg benieuwd naar zijn verhaal. Kijk zelf alvast op www.bijzonderbrabants.nl

We beginnen om 20.00 u in het Gerardushuis, Parkstraat 2 5752 AP Deurne/Walsberg

Lezing 10 mei 2017, Jacqueline van der Kloet: 'Magical Mixes' - experimenteren met bollen

Woensdag 10 mei houdt tuinontwerpster en bollenexpert Jacqueline van der Kloet een lezing voor ons.

Haar lezing heeft als motto 'Magical mixes'. Ze vertelt over haar experimenten met bloembollen, waar ze meer dan 20 jaar geleden in haar eigen tuin mee begon. De kennis die ze ontwikkelde, verwerkte ze op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland.

Jacqueline van der Kloet is een grote naam, zeker op bloembollengebied. We zijn dan ook erg blij dat ze een lezing in Deurne komt geven.

Ze ontwierp grote projecten zoals De Keukenhof en De Efteling, buitenlandse projecten (in samenwerking met Piet Oudolf o.m. Battery Park in New York en de Lurie Garden in Chicago), maar ook in Duitsland (Schloss Ippenburg in Bad Essen en het Gräflicher Park in Bad Driburg). Daarnaast maakte ze ook ontwerpen voor particuliere tuinen.

Op 10 mei vertelt ze daarover, maar geeft ook tips over keuzes van bollen, kleurgebruik, de hoeveelheden te gebruiken bollen, het beheer en wat er verder komt kijken bij het gebruik van bollen in je tuin.

In haar eigen woorden: 'Dat is allemaal gericht op een 'natuurlijker' en duurzamer gebruik van bloembollen, waarbij ik probeer duidelijk te maken dat voorjaarsbollen een enorme toevoeging zijn aan de tuin omdat daarmee het tuinseizoen een aantal maanden naar voren gehaald wordt'.

Zeker nu de bollen in je eigen tuin volop bloeien (of net gebloeid hebben) is het de ideale tijd om een beplantingsplan voor het najaar te maken. Nu zie je nog waar alles staat. En met de tips en voorbeelden van Jacqueline van der Kloet krijg je extra inspiratie voor een prachtige voorjaartuin.

We verwachten iedereen weer rond 20.00 uur in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg. Het is voorlopig onze laatste ledenavond voor de zomer.

NB: De toegang is gratis voor Groei&Bloei-leden, niet-leden betalen € 4,-; scholieren € 2,50.

Lezing 13 september 2017, Fabels en feiten over geneeskundig gebruik van planten, door Hans van den Broek

Hans van den Broek, oud-radioloog van het Elkerliekziekenhuis in Helmond, houdt op woensdag  13 september zijn voordracht “Fabels en feiten over geneeskundig gebruik van planten”, waarin de verzinsels over en echte werking van veel gebruikte planten worden verteld. Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AP Deurne, 20.00 uur. Deze lezing is ook gratis toegankelijk voor niet-leden.

Wist je dat menig kindersnoepje ontleend is aan een medisch recept of dat veel alcoholhoudende drankjes oorspronkelijk een geneesmiddel waren? Of dat de zogenaamde heksenzalven echt wel effect hadden op je gedrag? En je snapt na deze lezing dan ook waarom heksen op een bezemsteel rondvlogen.

Veel ‘geneeskrachtige’ planten blijken een bittere smaak te hebben, daar is het nodige over te vertellen. Verder krijg je een idee over het effect dat men dacht dat plantengeuren uitoefenden. Het belang van kleuren in planten en hun toepassing bij ziektes komt ook in een ander licht te staan. En de manier waarop planten en hun producten gebruikt werden is ook behoorlijk veranderd. Wie loopt er nog met een bosje kruiden op zijn kin rond bij hoofdpijn? Een paracetamolletje is handiger en werkt beter. En als je kruiden in je keukentje gebruikt besef je dan dat je eigenlijk bezig bent met ‘het is seund om weg te gooien’? 

Voor wie eens anders tegen ‘nuttige’ planten aan wil kijken een echte eye-opener. Hans zal je wetenswaardigheden vertellen die je niet kent en die tot veel gespreksstof zullen leiden.

Lezing 11 oktober 2017, ‘De rotstuin van Bèr Slangen’ door Nico Tillie

Graag nodigen wij iedereen uit om op woensdag 11 oktober in het Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AZ Deurne te komen luisteren naar de lezing De rotstuin van Bèr Slangen door Nico Tillie. We beginnen om 20.00 uur.

Nico Tillie is voorzitter van de Stichting Vrienden van Bèr Slangen. De rotstuin ligt in Amby, even ten oosten van Maastricht en werd in 1974 voor het eerst opengesteld voor het publiek. Duizenden mensen en veel tuinclubs uit binnen- en buitenland hebben de tuin al bezocht. Door de jaren heen kreeg Bèr veel hulp van bekenden en vooral jeugdigen uit de buurt; de rotstuin, maar ook zijn verbazende wijsheid, eenvoud, passie en vrijgevigheid zorgden ervoor dat velen kwamen helpen en zo als het ware in de rotstuin opgroeiden.

Op 10 maart 2001 overleed Bèr Slangen op 76-jarige leeftijd, zijn levenswerk, de rotstuin heeft hij nagelaten aan één van zijn jeugdige helpers die als kleine jongen al door de tuin geïnspireerd was en nu als tuin- en landschapsarchitect actief is.  Op 8 mei 2002 is  de Stichting Vrienden van Rotstuin Bèr Slangen opgericht.

Op de website www.berslangen.nl lezen we

"De rotstuin van amper 200 m2 ligt uitdagend voor het grijpen. Vanaf het overdekte terras is geen enkel gebouw zichtbaar en van buiten dringt praktisch geen geluid tot in de rotstuin door. De vijver met de zich daarin uitstortende beekjes met kabbelende watervalletjes trekt allereerst de aandacht. Het oog wordt dan meegetrokken via verschillende omhooglopende terrasjes, ondersteund door maaskeien (tot 3000 kg. zwaar) naar de vijf meter hoge top. Zorgvuldig geplaatste coniferen en heestertjes verhogen de dieptewerking van de tuin. De steeds afwisselende groepen (bloeiende) rotsplanten, die harmonisch op kleur zijn afgestemd, maken er een groots bergtafereel van. De tuin ademt rust en welluidende stilte uit door zoemende insecten, een zingende of badende vogel, een opspringende vis of het kabbelende water. Toch is de tuin niet afdoende te beschrijven, woorden, foto’s dia’s, films of tekeningen kunnen gewoon niet de vele indrukken weergeven, welke de rotstuin wekt. Dit paradijsje - zoals romantische bezoekers het noemen - moet gezien en ervaren worden in levende lijve en met open geest of gemoed om zijn taal werkelijk te verstaan.

We zijn benieuwd naar het verhaal van de heer Tillie.

Lezing 8 november 2017 ‘Flora van Australië’ door Liesbeth Uijtewaal

Graag nodigen wij iedereen uit om op woensdag 8 november in het Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AZ Deurne te komen luisteren naar de lezing ‘Flora van Australië’ door Liesbeth Uijtewaal. We beginnen om 20.00 uur.

Vorig jaar bezocht een groepje leden van onze tuinclub de bijzondere tuin Merrigum van de familie Uijtewaal in Neer. Een unieke tuinbelevenis waarbij Australische planten centraal staan. Bij dat bezoek hebben we mevrouw Liesbeth Uijtewaal gevraagd om bij ons een lezing te komen geven over de collectie van hun tuin. Deze is sinds1997 enorm uitgegroeid en zij is enig in haar omvang in Europa.

Momenteel zijn er zo’n 900 verschillende Australische plantensoorten te bewonderen, uit ruim honderd geslachten en 28 families. Families die het meest vertegenwoordigd zijn, zijn de Proteaceae en de Myrtaceae. Ze vertelde toen ook over de betekenis van Merrigum. Het is een woord uit de taal van de Aborigines en betekent ‘kleine vlakte’. Dit slaat op het 0.8 hectare grote terrein met woonhuis. Merrigum klinkt echter ook als ‘Merry Gum’: te vertalen als ‘vrolijke gomboom’. Gomboom is een andere naam voor Eucalyptus, een Australische plantensoort waarvan er diverse vertegenwoordigers in Merrigum te vinden zijn.

meer

Laat je inspireren door een lezing.

‘Een tuin die af is, is dood.’ Een uitspraak van de Engelse schrijver H.E. Bates die toch wel erg veel waarheid bevat. Een tuin is altijd in beweging. Oude planten er uit, nieuwe er in, een andere indeling. Bij de lezingen die we organiseren kun je volop inspiratie opdoen om jouw tuin levend te houden. Maar ook als je niet van plan bent om je tuin aan te passen, is een lezing vaak interessant en zeker altijd gezellig. Je bent van harte welkom!

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915