Groentips & Groeninfo

Verslag themadag Groei&Bloei ‘inspiratiedag moestuinieren’

Op 19 maart 2016 organiseerde Groei&Bloei een inspiratiedag over moestuinieren. Vanuit afdeling Deurne/Venray namen Frans van der Zanden en Piet Driessen hieraan deel. Hieronder hun verslag.

Verslag van deze bijeenkomst

Na de ontvangst met koffie en een korte inleiding door een van de bestuursleden volgde de eerste lezing ‘Biologisch moestuinieren – veel groener wordt het niet.’

Na de gezamenlijke lunch volgde de tweede lezing, ‘Biodynamisch moestuinieren’.

En daarna de derde lezing over Permacultuur.

Beleving van deze dag door ons als afvaardiging

De lezingen werden gegeven door Alma Huisken van De Groene Luwte(Groningen)

Biologisch moestuinieren – veel groener wordt het niet.

Alma legt de term uit: Biologisch = zonder kunstmest, zonder gebruik van insecticiden en pesticiden, zonder genetisch gemanipuleerd zaad.

Verder vertelt ze over soorten grond, soorten mest, een goede composthoop, hergebruik van onkruid, takken, blad, gras (mulchen).

Ook noemt ze belangrijke zaken voor de tuin: Natuurlijke omstandigheden, voeding, vruchtwisseling, combinatieteelt, biodiversiteit hoog en laag.

Enkele opmerkelijke uitspraken:

 • Spit alleen in het begin. Later nooit meer ( anders onkruid, bodemleven slechter)
 • 75% van gezondheidsklachten zijn gerelateerd aan voeding.
 • Een goede composthoop is de motor van je tuin.
 • Met onkruid kun je goede gier maken. Geef die verdund aan grotere planten.
 • Een licht hellende bodem pakt meer zon.
 • Oudere koeienmest is de beste mest voor de tuin. Kippenmest is te scherp en paardenmest broeit vooral goed.
 • Let bij biologisch op het SKAL keurmerk.
 • Roundup blijft 50 jaar actief in de grond.
 • Bodemonderzoek kan goed via  www.gaiabodem.nl
 • Zandgrond is al zuurder, onverteerd groen onderwerken is 2 keer te zuur.

Boeken: 

Groentje in de moestuin/Alma Huisken en Doortje Stellwagen

Met mest en vork/Alma Huisken en Doortje Stellwagen

Goud voor grond (over composthoop)/Roelka Posthumus

Biodynamisch moestuinieren

De opleiding zit in Dronten bij de Warmonder Hof.

De filosofie van Rudolf Steiner ligt ten grondslag aan deze leefwijze.

Ze noemen het ook de holistische leefwijze.

Zij zien andere werkelijkheidslagen in de natuur. Maanstanden, worteldagen, bladdagen, vruchtdragen voor het zaaien.

Homeopathie wordt gebruikt, zelfs in de composthoop.

Bronlaak bij Elsendorp/Oploo heeft een boerderij die werkt volgens dit principe.

Het vee wordt niet gespoten. Een koe eet bijvoorbeeld wilg als aspirine.

Boeken hierover van Michiel Rietveld of van Willy Schildhuis.

Permacultuur: Permanent Agriculture and culture.

Je omgeving is je huishouden. Deze tuinvorm gaat uit van vaste planten en vlotte zaaiers (bijv. rucola, Oost-Indische kers), planten moeten zichzelf redden.

Er wordt gemulcht (chop and drop)en niet gespit. De begroeiing bestaat uit lagen.

Zet planten die je meer nodig hebt, dichter bij je huis (zonering) .

Maak van je tuin een natuurlijk ecosysteem.

Systeem three sisters: Maïs (steun) gezaaid op visafval, daarbij klimboon (stikstof) en courgette of pompoen.  Er horen altijd dieren bij!

Deze tuinwijze komt uit Australië en Californië.

Mycorrhiza is ook belangrijk (samenwerking schimmels in de grond).

Bij de combinatieteelt minstens 3 functies kiezen (bijv. schoonheid-bijen-bemester.

Vang regenwater op en gebruik dit.

Zorg dat de energie-uitgave beperkt blijft. Keep it simple.

Robbert Heart werkt zelfs met een voedselbos in zeven lagen.

Boeken

Permacultuur in je moestuin/Christopher Shein

Naar meer natuur in tuin, park en landschap/ Ger Londo KNNV

Wat kan Groei & Bloei Deurne/Venray met deze dag:

 • Lezing organiseren
 • Rondleiding in een volkstuin (De Kulert en bij begraafplaats Jacobshof)
 • Lezing over permacultuur door Marjan Verhees  (Lage Brugstraat Neerkant) of een rondleiding daar.
 • Bezoek aan Bronlaak met rondleiding en bezoek boerderijwinkel.
meer

 

 

 

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL