Activiteiten & Actueel

Na-lezing, handige tips en informatie van de lezingen van 2016 op een rij.

Ongetwijfeld herken je het wel. Tijdens een lezing wordt een website genoemd en je neemt je voor om die thuis na te kijken. Of na een tijdje denkt je: “Hoe zat dat ook weer met die lezing laatst?”. Meestal kun je het dan niet meer in je geheugen terugvinden, we hebben ook zoveel aan ons hoofd. Daarom op deze pagina de informatie over de lezingen op een rij. Overzichtelijk bij elkaar.

Lezing 13 januari 2016

Lezing ‘Het snoeien van fruitbomen’ door Jackie Jansen. Aansluitend Nieuwjaarsborrel

In plaats van de heer Geert Peters werd de lezing over het snoeien van fruitbomen verzorgd door (zijn schoonzoon) Jackie Jansen. Jackie Jansen heeft jarenlang in de fruitteelt gewerkt en is nu adviseur voor o.a. fruittelers bij het bedrijf P.G. Kusters. In zijn informatieve lezing behandelde hij alle aspecten van het snoeien van fruitbomen. De vele praktijkvragen uit de volle zaal (waaronder ook veel niet-leden) werden door hem vakkundig beantwoord. 

Meer info over de snoeimaterialen die jij liet zien, vind je op www.pgkusters.nl.

Hieronder vind je ook een pdf met de lezing en een tweetal folders met middelen tegen vruchtboomkanker.

Traditioneel besloten we deze eerste avond van het nieuwe jaar weer met onze aangeklede Nieuwjaarsborrel. Onder het genot van een hapje en een drankje wisselden de leden allerlei tuinplannen voor het komende jaar uit.

Jaarvergadering 10 februari 2016

Tijdens de jaarvergadering heeft het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen jaar. Nadat alle activiteiten de revue gepasseerd hadden, volgde nog het financieel verslag. 

Na twee jaar inwerktijd is Francien Koolen-Aarts bereid gevonden het voorzitterschap van onze vereniging op zich te nemen. Met volledige instemming van de aanwezige leden is zij benoemd tot voorzitter, waarna we (na 4 jaar) eindelijk weer een voorzitter hebben.

Willy Nouwen, Henny Linders en Leendert Brouwers waren aftredend en stelden zich opnieuw herkiesbaar. Ook zij werden met algemene stemmen herbenoemd.

Nellie Verbaarschot moest wegens te drukke werkzaamheden haar bestuursfunctie helaas neerleggen.

De verschillende verslagen zijn hieronder als pdf in te zien.

Daarna huldigden we Maria Joosten die al vijfentwintig jaar lid is van onze vereniging. Ze werd zelfs dubbel gefeliciteerd. Eerst door onze secretaris, Mieke van Stratum en daarna nog een keer door de nieuwe voorzitter (haar eerste officiële daad!) Francien Koolen-Aarts.

Lezing 10 februari 2016

Lezing tuinen in Ierland, een voorproefje op de ledenreis.

Na de pauze presenteerde de heer Bert Vermeijden van Garden Tours een fotoreportage over tuinen in Zuid-West-Ierland. Voor de deelnemers aan de reis een voorproefje, voor de anderen was het in deze kale wintermaanden gewoon genieten van mooie zomerse tuinen.

Lezing 9 maart 2016

Lezing, ‘Plant op je dak, de alternatieve dakbedekking’ door Peter Maessen

Een interessante lezing van Peter Maessen (werkzaam bij Jonkers Hoveniers in Venlo als specialist daktuinen) over daktuinen en gevelbeplanting. In zijn lezing behandelde hij alle aspecten zoals technische gegevens en algemene toepassingen, vertelt hij vooral over de mogelijkheden voor de particulier: waarop moet je vooral letten voordat je begint, welke voorwaarden worden er gesteld aan de bouwtechnische dakconstructie, welke beplanting wordt aangeraden, kun je er ook een verblijfsdak of dakmoestuin van maken; hoe zit het met de veiligheid?

Daarnaast liet hij ook vele voorbeelden zien. Natuurlijk van grote, aansprekende projecten, maar ook van kleinschalige toepassingen die voor de particulier realiseerbaar zijn.

Als je de info nog een na wilt lezen, bekijk dan de website van Jonkers Hoveniers en van Optigroen.

Lezing 13 april 2016

Lezing ‘Het kleurenpalet van de tuinontwerper’ door Modeste Herwig

Op woensdag 13 april kwam Modeste Herwig voor haar lezing “Het kleurenpalet van de tuinontwerper” naar Deurne.

Modeste Herwig ken je vast en zeker van artikelen in ons tuintijdschrift Groei & Bloei; kleur in de tuin is haar specialiteit. Zij is tuinfotografe en groenauteur en werkt ook nog voor andere Nederlandse tijdschriften zoals Bloem & Plant, Tuin & Co en Buitenleven. In haar bijzonder boeiende lezing behandelde ze eerst op aanschouwelijke wijze de kleurenleer en vooral natuurlijk de toepassing daarvan in de tuin. Begrippen als contrast, kleurkwaliteit, kleurkwantiteit, warme en koude kleuren werden behandeld. Vooral na de pauze toonde ze de toepassing van de kleurenleer in talrijke tuinen.

Voor haar boeken en artikelen maakt Modeste zelf de foto’s en teksten. Inmiddels heeft zij 38 tuinboeken uitgegeven. Voor ons bracht ze ook tuinboeken ter verkoop mee. En natuurlijk werd er in de pauze en na afloop gretig gekocht!

Wellicht leuk om nog een keer op haar site te kijken: www.modesteherwig.eu

Je kunt haar ook volgen op Facebook: www.facebook.com/modeste.herwig

Lezing 11 mei 2016

Lezing ‘Urban Farming (Stadstuinieren)’ door Hans Clauzing

Interessante lezing van Hans Clauzing over Urban Farming. Fotografen Hans Clauzing en zijn zoon Nuno Clauzing zijn de wereld over gereisd om stadslandbouwprojecten op de foto vast te leggen. De tuinen zijn vaak midden in de stad aangelegd en worden onderhouden door buurtbewoners, in ruil daarvoor krijgen ze een deel van de oogst. Veel van de bezochte projecten hebben tot doel om bewoners gezonder te laten eten.

In zijn lezing liet hij verschillende projecten zien uit o.a. Haarlem, Rotterdam, Eindhoven, Manchester en New York. Naast de tuintechnische aspecten benadrukte hij vooral ook de sociale kant, het versterken van de gemeenschap en kinderen kennis laten maken met groenteteelt. 

Op zijn website kun je het een en ander nog eens nalezen

Tevens was er een kleine presentatie van onze 'eigen' urban farming, de Coöperatie Stationspark Deurne van Michel Lintermans.

Lezing 14 september 2016

Lezing ‘De tuin in alle seizoenen, De Vlinderhof’ door Hans van Horssen.

Op 14 september, de eerst avond na de zomervakantie, hield Hans van Horssen zijn lezing “De tuin in alle seizoenen” over de Vlinderhof. Deze ligt in het Maximapark bij Leidsche Rijn, aan de Westkant van Utrecht.

In het voorjaar van 2014 heeft een groep vrijwilligers de tuin aangelegd aan de hand van het ontwerp van Piet Oudolf. Hans van Horssen is vanaf het begin als vrijwilliger betrokken geweest bij de aanleg. In 2014 heeft hij samen met een oud-collega het bloembollenplan voor de Vlinderhof gemaakt. De heer Van Horssen heeft een eigen tuinontwerpbureau in Gorinchem.

Zijn lezing ging over het gebruik van vaste planten in combinatie met siergrasssen. Dit is een dynamische plantstijl die ook wel de ‘Dutch Wave’ wordt genoemd.

Aan de hand van vele mooie beelden liet Hans zien hoe bijzonder mooi en levendig deze stijl kan zijn gedurende alle seizoenen!

Na de pauze kregen we o.a. via korte video’s een kijkje achter de schermen van De Vlinderhof. Daarbij werd ook het plan met de bloembollen toegelicht.

Als je meer wilt weten over De Vlinderhof, zie de website: www.vlinderhof.com

Overigens staat er in het Groei&Bloei-nummer van september een heel leuk artikel over een tuinontwerp: “De boomgaard bloeit”, ontworpen door Hans van Horssen (blz. 20/23)

Als je meer wilt weten over Hans van Horssen en zijn mogelijkheden op het gebied van tuinontwerp en plantservice, zie dan zijn website: www.hansvanhorssen.nl

Lezing 12 oktober 2016

Lezing ‘Weer in de war’door Reinier van den Berg 

Voor de pauze vertelde Reinier van den Berg op zijn bekende, gedreven manier over het weer en de effecten van de klimaatverandering.

Er is tegenwoordig van alles aan de hand met het weer: buitensporig noodweer in juni, geen bijzonder mooie zomer, maar dan opeens een schitterend najaar.

Wereldwijd zien we de opwarming duidelijker vormen aannemen. Met de opwarming wordt het ook steeds extremer. Uit zijn lezing kwam duidelijk naar voren dat wij, als mensheid, de aanjagers zijn van de klimaatverandering en dat de gevolgen wereldwijd dramatisch zullen zijn. Alleen met een drastische verandering in het beleid zou het effect nog iets binnen de perken gehouden kunnen worden.

Reinier van den Berg is ook verbonden aan het internetplatform Voltatv, een internationaal video platform over duurzaamheid, zie www.voltatv.com

Na de pauze volgde een wat luchtiger onderwerp, het herkennen van wolken en dan vooral het bepalen wanneer uit een cumulonimbus-wolk (bloemkoolwolk) regen te verwachten is. Een snelcursus meteorologie, handig als je net geen weer-app bij de hand hebt!

Lezing 9 november

 

Lezing ‘Beroemde tuinen van Schotland’ door Gerrit Eijkelenboom

Voor de pauze vertelde Gerrit Eijkelenboom over beroemde tuinen van Schotland.

De Schotten hebben een bijzonder klimaat. De winters zijn zachter dan bij ons, de zomers daarentegen zijn koel en regenachtig. Een zeer geschikt klimaat om de meest mooie tuinen te creëren. Tuinen met bijzondere planten zoals Meconopsis (de verschillende blauwe varianten), Arisaema en Primula japonica (Etageprimula).

De heer Eijkelenboom is volledig in de ban geraakt van deze planten die daar zo veel gemakkelijker groeien dan bij ons. Na de pauze vertelt hij hoe deze moeilijke planten toch zelf te kweken zijn.

Arisaema staat graag een beetje in de (half)schaduw, moet ’s winters droog staan en ’s zomers juist behoorlijk vochtig. Als je daar voor zorgt, zou het moeten lukken.

Primula japonica (Etageprimula) is een wat gemakkelijker plant, voorwaarde voor een succesvolle teelt is vooral dat ze voldoende vochtig staan, dus aan de rand van een vijver of beekje.

De verschillende blauwe Meconopsis-soorten zijn vooral moeilijk en je moet daar, in zijn woorden, domweg geluk mee hebben. Ze hebben een koel voorjaar nodig met een gelijkmatige temperatuur. Een paar warme dagen in het voorjaar kunnen de teelt en vooral de kleur van de bloemen, volkomen te niet doen. En dat heb je niet in de hand. Maar als het dan lukt, is de beloning ook extra groot!

meer

Het geheugensteuntje van Groei&Bloei

Handig alle lezingen van een heel jaar bij elkaar met daarbij links naar sites waar je meer info kunt vinden. Voor als je nog een iets na wilt kijken. 

12
Nov
Vergane glorie - Blik op de tuin 875
11
Nov
hoe krijg ik bijzondere vogels in de tuin